Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/exywavbisx/domains/euro-lohn.eu/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
euro-lohn.eu

Przedstawiciel kontaktowy firmy delegującej

Zapewniamy Klientom przedstawiciela ustawowego do kontaktów z instytucjami w Niemczech oraz Austrii.

Audyty związane z poprawnością delegowania oraz niezbędne szkolenia

Oferujemy szkolenia dla działów kadr i płac zajmujących się obsługa pracowników delegowanych.

Obsługa Pracowników w Niemczech i Austrii

Oferujemy rozszerzoną obsługę Państwa pracowników oraz posiadamy infolinię dostępną w języku polskim.

Pierwsza tak kompleksowa oferta dla firm zatrudniających lub delegujących pracowników za granicę.

Co możemy zaoferować?

Kalkulacje składek, zarówno po stronie niemieckiej, austriackiej (Finanzamt) i polskiej (ZUS).

Zadbamy o księgowość za granicą i doradzimy w zakresie delegowania.

Zweryfikujemy prawidłowość i możliwość delegowania pracowników za granicę.

Pomożemy pracownikom zrozumieć zasady podatkowe w Niemczech i Austrii. Wskażemy pracownikom jak odzyskać zapłacony podatek w zagranicznym urzędzie.

Wspólnie z naszymi partnerami zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie zakładania firmy na terenie Niemiec oraz Austrii. Zadbamy o Państwa księgowość i doradzimy najkorzystniejszy model delegacji.

Wypełnij formularz
Udzielimy Ci bezpłatnej informacji

Formularz został wysłany

Skontaktujemy się z Tobą możliwie jak najszybciej*

* Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 16:00

Informacja od Administratora Twoich danych
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, przez Euro-Lohn Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311384, NIP: 9721264975, o kapitale zakładowym 44 000 zł (zwaną dalej „Administratorem”), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), w celu dobrania i przygotowania na podstawie danych zawartych w formularzu, a następnie przedstawienia mi na dane kontaktowe zawarte w formularzu ofert indywidualnych dotyczących doradztwa w zakresie oddelegowania pracowników poza Rzeczpospolitą Polską oraz , a także w razie potwierdzenia zainteresowania ofertą, ich wykorzystania w celu i w procesie opracowania i zawarcia umowy, na okres niezbędny do realizacji w/w celu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych w powyższym zakresie, okresie i celu przez podmioty współpracujące z Administratorem, w związku z realizacją celu udostępnienia danych.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Euro-lohn Sp. z o.o. w przyszłości moich danych osobowych podanych w formularzu w celach informacyjnych i marketingowych polegających na promocji produktów i usług świadczonych przez Euro-lohn Sp. z o.o., na usługi związane z doradztwem dotyczącym oddelegowania pracowników, w tym w ramach marketingu bezpośredniego, a także otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail i numer telefonu, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Administrator informuje, że podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie zgody dobrowolnie wyrażonej przez osobę, której dotyczą, wyłącznie w zakresie wskazanym w treści zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w celach wskazanych powyżej, w okresie realizacji celu, jednakże nie dłużej niż do końca okresu, w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania danych na potrzeby dokumentowania jego działalności w świetle obowiązujących przepisów prawa, a także informuje o przysługującym osobie, której dane dotyczą prawie dostępu do danych i ich sprostowania, prawie skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawie żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień RODO, a także o tym, że podanie w/w danych jest dobrowolne, przy czym niepodanie tych danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym powyżej w punkcie 1) skutkowałoby brakiem możliwości przedstawienia osobie, której dane dotyczą oferty, o którą wnioskuje w formularzu. Administrator podaje także następujące dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji e-mail: abi@euro-lohn.eu.
Płace niemieckie więcej › Płace polskie więcej › Pracownicy transgraniczni (delegowani) więcej › Audyty i szkolenia więcej › Obsługa pracowników w Niemczech więcej › Przedstawiciel Ustawowy w Niemczech więcej › Zakładanie spółek w Niemczech więcej › Doradztwo prawne i księgowe więcej ›