2020-02-19 11:48:37
Agencja Pracy Tymczasowej w Niemczech - Arbeitnehmerüberlassung

Prowadzenie agencji pracy tymczasowej w Niemczech (Arbeitnehmerüberlassung) regulowane jest głównie Ustawą o Użyczaniu Pracowników – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (ArbÜG). Aby agencja pracy mogła działać w sposób legalny, niezbędne jest otrzymanie odpowiedniego pozwolenia – Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis. Dzięki otrzymaniu licencji możliwy jest leasing pracowników na terenie Niemiec – agencja pracy tymczasowej w Niemczech musi jednak uważać na branżę budowlaną, w której delegowanie pracowników do Niemiec przez agencje jest niedozwolone. Ograniczenia w uzyskaniu odpowiedniej licencji związane są z potrzebą udowodnienia opłacalności i rzetelności prowadzonego przedsiębiorstwa. Pozwolenia nie dostaną więc osoby, które:

• były karane (w ciągu 5 lat poprzedzających wnioskowanie o pozwolenie);

• utraciły wcześniej licencję na prowadzenie agencji pracy tymczasowej;

• zalegały z odprowadzaniem podatków lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

• zostało im zakazane prowadzenie działalności gospodarczej;

• zostało rozpoczęte przeciwko nim postępowanie upadłościowe;

• zostały ukarane przez niemieckie instytucje karą za nielegalne zatrudnianie pracowników.

W celu sprawdzenia wypłacalności firmy należy również dysponować wkładem własnym w wysokości minimum 10 000 € na 5 pracowników.

Licencja agencji pracy tymczasowej zostaje wydana obywatelom Polski na takich samych zasadach, jak obywatelom Niemiec. Urząd, który rozpatruje wnioski i wydaje licencje to Agentur für Arbeit z siedzibą w Dusseldorfie. Pozwolenie wydane zostaje na okres 12 miesięcy – jeśli po upłynięciu tego terminu chcą Państwo kontynuować działalność na terenie Niemiec, należy złożyć wniosek o przedłużenie licencji. Po trzech latach można ubiegać się o otrzymanie pozwolenia bezterminowo, które zostanie przyznane, jeśli agencja pracy w Niemczech funkcjonuje bez zarzutów. Do składanego wniosku należy dołączyć również niezbędne dokumenty dodatkowe – listę wymaganych dokumentów znajdziecie Państwo tutaj.

Oprócz wniosku i dodatkowych dokumentów, urząd zweryfikuje również rodzaj umowy zawartej z pracownikiem. Należy również pamiętać o uwzględnieniu w umowie zasady o równym traktowaniu, oraz postanowień układów zbiorowych – jeśli obowiązują one w przedsiębiorstwie do którego zostanie wypożyczony pracownik.

Otrzymanie licencji w Niemczech jest niezbędne, a prowadzenie agencji pracy przed uzyskaniem odpowiedniego pozwolenia może zostać ukarane grzywną w wysokości nawet do 25 000 €.

Jeśli szukają Państwo pomocy w zakresie uzyskania licencji zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!