2020-02-19 11:48:37
Agencja Pracy Tymczasowej w Niemczech

Prowadzenie agencji pracy tymczasowej w Niemczech (Arbeitnehmerüberlassung) regulowane jest głównie Ustawą o Użyczaniu Pracowników – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (ArbÜG). Aby działalność agencji wykonywana była w sposób legalny, niezbędne jest otrzymanie odpowiedniego pozwolenia – Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis. Dzięki otrzymaniu licencji możliwy jest leasing pracowników na terenie Niemiec – wyjątkiem są jedynie pracownicy branży budowlane, w której jest to niedozwolone. Ograniczenia w uzyskaniu odpowiedniej licencji związane są z potrzebą udowodnienia opłacalności i rzetelności prowadzonego przedsiębiorstwa. Pozwolenia nie dostaną więc osoby, które:

• były karane (w ciągu 5 lat poprzedzających wnioskowanie o pozwolenie)

• utraciły wcześniej licencję na prowadzenie agencji pracy tymczasowej

• zalegały z odprowadzaniem podatków lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

• zostało im zakazane prowadzenie działalności gospodarczej

• zostało rozpoczęte przeciwko nim postępowanie upadłościowe

• zostały ukarane przez niemieckie instytucje karą za nielegalne zatrudnianie pracowników

W celu sprawdzenia wypłacalności firmy należy również dysponować wkładem własnym w wysokości minimum 10 000 € na 5 pracowników.

Obywatele Polski mogą złożyć wniosek o uzyskanie licencji na takich samych zasadach, jak obywatele Niemiec. Urząd, który rozpatruje wnioski i wydaje licencje to Agentur für Arbeit z siedzibą w Dusseldorfie. Pozwolenie wydane zostaje na okres 12 miesięcy – jeśli po upłynięciu tego terminu chcą Państwo kontynuować działalność na terenie Niemiec, należy złożyć wniosek o przedłużenie licencji. Po trzech latach można ubiegać się o otrzymanie pozwolenia bezterminowo, które zostanie przyznane, jeśli nie ma zarzutów wobec działalności przedsiębiorstwa. Do składanego wniosku należy dołączyć również niezbędne dokumenty dodatkowe – listę wymaganych dokumentów znajdziecie Państwo tutaj.

Oprócz wniosku i dodatkowych dokumentów, urząd zweryfikuje również rodzaj umowy zawartej z pracownikiem. Należy również pamiętać o uwzględnieniu w umowie zasady o równym traktowaniu, oraz postanowień układów zbiorowych – jeśli obowiązują one w przedsiębiorstwie do którego zostanie wypożyczony pracownik.

Otrzymanie licencji agencji pracy tymczasowej w Niemczech jest niezbędne, a prowadzenie takiej działalności przed uzyskaniem odpowiedniego pozwolenia może zostać ukarane grzywną w wysokości nawet do 25 000 €.

Jeśli szukają Państwo pomocy w zakresie uzyskania licencji zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

 

 

Zapisz się do Newslettera!