2021-08-20 09:55:50
Branża budowlana a wypożyczanie pracowników

Firmy budowlane w Niemczech (a więc wszystkie przedsiębiorstwa zobowiązane do odprowadzenia składek Winterbau) z reguły nie mogą korzystać z usług agencji tymczasowych w celu wynajęcia pracownika. Jeśli pracodawca potrzebuje wynająć dodatkowe osoby na krótki okres, może zrobić pożyczając pracowników z innej firmy budowlanej, pamiętając jednak o spełnieniu podstawowych zasad wypożyczenia:

a) Niezbędne jest posiadanie zgody na wypożyczenie pracownika, udzielanej przez Federalną Agencję Pracy (Bundesagentur für Arbeit);

b) Zarówno przedsiębiorstwo użyczające jak i wypożyczające pracownika musi być objęte tym samym układem zbiorowym od co najmniej trzech lat.

c) Firma przyjmująca pracownika ma obowiązek zagwarantować takie same warunki zatrudnienia czy ubezpieczeń społecznych jakie obejmują pracownika w firmie wynajmującej.

Jak wyglądać to będzie w praktyce?

Wypożyczanie pracowników możliwe jest jedynie krótkoterminowo – większa część prac powinna nadal być wykonywana przez osoby zatrudnione bezpośrednio w firmie przyjmującej. Warto pamiętać, że zasady wypożyczania pracowników budowlanych są z reguły takie same, jak te obowiązujące pozostałych pracowników delegowanych do Niemiec: użyczenie nie powinno trwać dłużej niż 18 miesięcy, nie może dojść również do sytuacji, w której wynagrodzenie różni się miedzy osobami zatrudnionymi a wynajmowanymi. Ważne jest nie tylko o zapewnienie takiej samej stawki godzinowej, ale również wypłacanie tych samych premii czy dodatków.

Wypożyczanie pracownika możliwe jest jedynie w ramach tej samej branży – oznacza to, że nie ma możliwości użyczenia dekarzy do wykonywania prac murarskich.

Na co uważać?

Legalność poprawnego delegowania pracowników do Niemiec kontroluje urząd celny – Zollamt, a wszelkie wykryte uchybienia będą wiązały się z konsekwencjami – zarówno finansowymi, jak i prawnymi. Pracodawca musi liczyć się nie tylko z ryzykiem otrzymania grzywny ale nawet utratą zysków z wykonanych zleceń czy unieważnieniem podpisanych wcześniej umów. Polskie firmy w Niemczech powinny pamiętać o rzetelnym dokumentowaniu wszelkich wykonywanych zleceń, tak aby uniknąć podejrzeń o nielegalne wypożyczanie pracowników np. wykonując prace podwykonawcze.

Powyższe zasady mają zastosowanie jedynie w przypadku pracowników wykonujących prace typowo budowlane. Firmy budowlane zainteresowane wypożyczeniem osób np. do pracy w biurze, mogą skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej w Niemczech.

Zapisz się do Newslettera!