Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/exywavbisx/domains/euro-lohn.eu/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
euro-lohn.eu
2019-12-03 08:33:47
Czym jest karta pobytu w Polsce?

Karta pobytu w Polsce to dokument potwierdzający dane osobowe cudzoziemca mieszkającego w Polsce. Wydaje się go, jeśli udzielone w Polsce zostało pozwolenie na: pobyt: czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE oraz zgoda na pobyt ze względów humanitarnych czy ochrony międzynarodowej (np. w przypadku nadania w Polsce statusu uchodźcy).

W karcie pobytu znaleźć można podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, płeć czy numer PESEL – jeśli został nadany). Zawiera ona również konkretne informacje na temat celu pobytu (np. adnotację informującą jaki rodzaj pracy będzie wykonywany w Polsce), fotografię oraz skan linii papilarnych posiadacza karty.

Karta pobytu funkcjonuje nie tylko jako dowód tożsamości, pozwala również na przekraczanie granicy, z krajami będącymi członkami strefy Schengen na okres nieprzekraczający 90 dni (w ciągu ostatniego 180-dniowego okresu). W celu swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami cudzoziemiec musi dodatkowo: posiadać dokument podróży, umotywować cel podróży, udowodnić, że posiada wystarczające środki pozwalające na utrzymanie oraz nie dokonano wobec niego wpisu do celów odmowy wjazdu w bazach danych państw członkowskich. Należy pamiętać, że posiadanie polskiej karty pobytu nie jest równoważne z polskim obywatelstwem. Wyjeżdżając za granicę, osoba taka jest traktowana jako obywatel kraju pochodzenia – dlatego też wyjazd do państwa poza strefą Schengen może się wiązać z obowiązkiem uzyskania wizy.

Karta pobytu stałego wydana w Polsce nie jest równoważna z uprawnieniem dla obywateli krajów spoza UE do podjęcia i wykonywania pracy poza granicami Polski. Dlatego też, jeśli polski przedsiębiorca decyduje się na delegowanie pracownika do Niemiec, musi w tym celu uzyskać w ambasadzie kraju wizę Vander Elst. Wizę powinno się uzyskać przed wyjazdem do Niemiec. Podania o jej wydanie przyjmuje jedynie niemiecka ambasada w Warszawie. Złożenie wniosku wymaga odpowiedniego przygotowania – należy umówić się na wizytę z przedstawicielem ambasady oraz skompletować wymagane przez urząd dokumenty. Ponieważ każdy błąd lub brak niezbędnego dokumentu powoduje odrzucenie wniosku i potrzebę składania go na nowo (wraz z bezzwrotną opłatą w wysokości 75 euro), poprawność składanych dokumentów należy zweryfikować u specjalisty.

Od tych ustaleń istnieją wyjątki – jeśli pracownik delegowany zostanie wysłany np. w celu montażu wyprodukowanych przez zatrudniająca go firmę regałów, może przebywać w Niemczech nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy w ciągu roku. Zatrudnienie w Polsce nie może jednak nastąpić w celu oddelegowania do Niemiec – obywatel Ukrainy musi być legalnie zatrudnionym pracownikiem zakładu przez co najmniej 1 miesiąc. Na pracodawcy spoczywa obowiązek odprowadzania składek zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego.

Karta pobytu w Polsce jest dokumentem istotnym, ale niewystarczającym, aby możliwe było swobodne delegowanie pracowników spoza Unii Europejskiej. Jeśli poszukują Państwo pomocy w temacie delegowania pracowników do Niemiec, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!