2020-05-21 13:45:41
Czym jest zasiłek Arbeitslosengeld II?

Zasiłek Arbeitslosengeld II, zwany również Hartz IV czym jest?

Jest to zasiłek dla osób które utraciły zatrudnienie w Niemczech i nie są w stanie samodzielnie sfinansować swojego utrzymania.

Czy Polacy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech?

Mają ale dopiero po trzecim miesiącu pracy, pod warunkiem, że pracownik składki na ubezpieczenie społeczno-zdrowotne płaci na terenie Niemiec. Dotyczyć będzie to głównie osób zatrudnionych bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy. Firmy delegujące pracowników do Niemiec najczęściej decydują się na opłacanie składek ZUS w Polsce.

Urząd przyznając zasiłek w ten sposób zapobiega powstaniu turystyki socjalnej, która niestety staje się bardzo popularna. Tym samym, osoby które przyjeżdżają do pracy w celu poszukiwania pracy, nie mają prawa do pobierania świadczenia.

Jakie dokumenty będą niezbędne przy składaniu wniosku o Arbeitslosengeld II?

• Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);

• Niemiecka karta zdrowia;

• Wysokość miesięcznego czynszu i opłat za mieszkanie (odpowiednie zaświadczenie można otrzymać w spółdzielni mieszkaniowej);

• Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldebestätigung);

• Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy lub zaświadczenie o zarobkach;

• Umowa o pracę lub wypowiedzenie umowę o pracę w Niemczech.

Pobierając zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech, jest się zobowiązanym do:

• Bezwzględnej obecności na rozmowach o pracę lub kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe w terminie wyznaczonym przez Jobcenter;

• Zgłoszenia choroby;

• Przedkładania wyciągu z konta bankowego co kwartał lub na prośbę Jobcenter;

• Poinformowania Jobcenter o dodatkowych dochodach uzyskiwanych np. z prac dorywczych

Czy zatem Polakom nie przysługuje zasiłek Arbeitslosengeld I?

Oczywiście, pracownicy z Polski lub innego kraju EU mogą pobierać zasiłek, ale koniecznym jest spełnienie kilku warunków:

• Osoba ubiegająca się o zasiłek odprowadzała składki na ubezpieczenie socjalne z tytułu bezrobocia tzw. Arbeitslosenversicherung przez minimum 12 miesięcy w trakcie ostatnich dwóch lat przed rejestracją;

• Osoba wnioskująca o zasiłek powinna pozostawać bez zatrudnienia;

• Osoba wnioskująca o zasiłek nie powinna przekraczać 65 roku życia;

• Osoba wnioskująca o zasiłek powinna być zarejestrowana w Bundesagentur für Arbeit.

Wysokość zasiłku:

W roku 2020 zasiłek jest wypłacany w kwocie 374 € miesięcznie. Przysługują również dodatkowe środki za posiadanie dzieci w zależności od wieku, bonus waha się od 215 euro do 287 euro na dziecko.

O osobach nie kwalifikujących się do zasiłku, rząd niemiecki pamięta i nie zostawia ich bez wsparcia. Jednostki wyjeżdzające do Niemiec w celu podjęcia pracy, mogą skorzystać z zasiłku pomostowego o nazwie Überbrückungsgeld. Ta pomoc jest maksymalnie na  cztery tygodnie i dotyczy ona wyłącznie najpilniejszych potrzeb osoby poszukującej pracy. Wydatki dotyczą wyżywienia, opłat czynszowych miejsca zamieszkania lub podstawowych środków higieny osobistej. Jeśli w określonym czasie nie uda się rozpocząć zatrudnienia w Niemczech, można ubiegać się o pożyczkę, która sfinansuje powrót do kraju macierzystego.

Zapisz się do Newslettera!