2019-12-05 12:40:38
Czym różni się delegacja od oddelegowania za granicę?

Każdy wyjazd służbowy za granicę powinien być odpowiednio określony. U pracodawcy pojawia się wówczas pytanie – czy mamy do czynienia z delegacją, czy z oddelegowaniem? Ponieważ prawidłowe zakwalifikowanie wyjazdu jest niezbędne, aby określić między innymi wynagrodzenie czy diety należne pracownikowi, nie należy go bagatelizować.Wytyczne podróży służbowej znajdują się w artykule 77. polskiego kodeksu pracy. Aby więc mówić o delegacji, praca musi być wykonywana poza codziennym miejscem zatrudnienia. Czas jej trwania jest krótki, a wyjazdy odbywają się sporadycznie. Zlecenie wyjazdu oraz cel podróży musi zostać sprecyzowany przez pracodawcę, najlepiej w formie pisemnego zlecenia podróży, a pracownik ma obowiązek się mu podporządkować. Pracownikowi odbywającemu podróż służbową należy zwrócić koszty podróży czy noclegów oraz wypłacić diety w wysokości do 49 euro w Niemczech oraz do 52 euro w Austrii. Pensja pracownika nie musi ulec zmianie a podatek oraz składki na ubezpieczenie zostają opłacone w Polsce.

Podróżą służbową jest wykonywanie innych działań niż te wpisane w umowie pracownika. Dobrym przykładem będzie wyjazd na szkolenie organizowane w Niemczech lub Austrii – nie jego prowadzenie!

Kiedy zatem mówimy o oddelegowaniu?

Oddelegowaniem jest wykonywanie tych samych prac, które miały miejsce w Polsce, natomiast zlecenie jest wykonywane na terenie innego kraju. Delegowanie pracowników do pracy za granicę, wymusza na Zleceniodawcy zmianę warunków zatrudnienia, opłacanie stawek minimalnych na terenie kraju delegowania oraz spełnienia szeregu dodatkowych obowiązków.

Pierwszym najważniejszym czynnikiem jest przygotowanie aneksu do umowy, w którym uwzględnione zostaną zasady obowiązujące w kraju delegowania. Oddelegowanie wymaga zagwarantowania pracownikowi przede wszystkim stawki minimalnej obowiązującej w danym państwie. W Niemczech lub Austrii istnieją tysiące różnych układów zbiorowych, dlatego należy sprawdzić, czy przedsiębiorstwo, w którym wykonywana jest praca, korzysta z układu zbiorowego. Jeśli tak, należy bezwzględnie dotrzymać zasad pracy i zatrudnienia w nich wpisanych.

W przypadku pracownika oddelegowanego warto zastanowić się nad regułą 183 dni pracy w okresie 12 miesięcy: czy zlecenie, które Państwo mają, będzie wykraczać poza ten czas lub będzie krótsze. Ze względu na fakt, że przedsiębiorca może zadeklarować opłacanie zaliczek na podatek w konkretnym kraju, można już od 1 dnia zaliczki płacić w Niemczech lub Austrii, aby nie obawiać się korekt w Polsce i konieczności kontroli dni pobytu pracownika za granicą. Wyjątkiem jest leasing pracowniczy, gdzie istnieje obowiązek opłacać zaliczki na podatek dla pracowników od pierwszego dnia pracy w kraju oddelegowania. Gdy pracodawca zachowuje warunki minimalnego wynagrodzenia za granicą, nie ma konieczności wypłacania pracownikom dodatkowo diety za dni pobytu za granicą.Składki ZUS mogą być dalej opłacane w Polsce, czego dowodem będzie dokument A1.

Oddelegowanie pracownika wymaga odpowiedniego przygotowania, dopełnienia formalności w urzędach i poprawnej obsługi kadrowo – płacowej. Jeśli szukają Państwo pomocy w tym temacie, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!