2021-07-09 08:05:16
Delegowanie do Austrii – obowiązki przedsiębiorstwa delegującego

Delegowanie pracowników do Austrii wiąże się z koniecznością zgłoszenia ich do ZKO – instytucji kontrolującej legalność zatrudnienia. Obowiązek ten obejmuje wszystkie firmy z siedzibą w Państwie należącym do EOG lub w Szwajcarii.

Zgłoszenie do ZKO pozwala odpowiednim instytucjom na zweryfikowanie, czy przestrzegane są minimalne warunki zatrudnienia. Jeżeli delegowani pracownicy pochodzą spoza EOG, ZKO przekaże dane do publicznego pośrednictwa pracy Arbeitsmarktservice (AMS), co pozwoli na otrzymanie unijnego potwierdzenia delegowania jeżeli spełnione zostaną dwa podstawowe warunki: pracownik jest zatrudniony w państwie delegującym i to tam wykonuje główną działalność, a pracodawca przestrzega wymaganych w Austrii warunków zatrudnienia i przepisów dotyczących ubezpieczeń społeczno-zdrowotnych.

Więcej o tym, jak wygląda zgłoszenie do ZKO przeczytają Państwo tutaj.

Proces delegowania pracowników do Austrii różni się jednak, jeżeli przedsiębiorstwo delegujące zarejestrowane jest w jednym z tzw. państw trzecich – np. na Ukrainie.

Firmy z siedzibą w kraju spoza EOG nie muszą zgłaszać pracowników delegowanych do ZKO. Pracownicy muszą otrzymać pozwolenie na oddelegowanie lub pozwolenia na pracę wydawane przez AMS.

Pracownicy pochodzący spoza EOG przed wjazdem na teren kraju powinni otrzymać wizę wydawaną przez Ambasadę. Osoby delegowane do Austrii na okres dłuższy niż 6 miesięcy, muszą posiadać zezwolenie na pobyt w Austrii. Pozwolenie wydawane jest, jeżeli spełnione zostaną standardowe wymagania: m.in. zakwaterowanie w danym miejscu, posiadanie środków pozwalających na utrzymanie w Austrii czy też opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Czym różnią się te dokumenty? Pozwolenie na delegowanie do Austrii powinni otrzymać pracownicy, których okres delegowania nie przekroczy 4 miesięcy.  W przypadku dłuższego czasu pracy niezbędne jest pozyskanie pozwolenia na zatrudnienie. Wyjątek pojawia się w przypadku wysłania pracownika do prac budowlanych oraz pokrewnych – w tej sytuacji pozwolenie na zatrudnienie wymagane jest zawsze, niezależnie od czasu delegowania.

W szczególnych przypadkach możliwe jest jedynie przesłanie zgłoszenia do AMS, bez konieczności pozyskania pozwolenia na pracę. Ma to miejsce, jeżeli pracownicy wysyłani są:

a) Na szkolenia joint venture (w wydarzeniu biorą udział grupy z dwóch lub więcej niezależnych przedsiębiorstw), trwające maksymalnie sześć miesięcy;

b) Szkolenia wewnętrzne oraz dokształcanie w ramach specjalistycznych kursów, odbywające się w siedzibie firmy w Austrii, trwające do 50 tygodni;

c) W ramach delegowania przez firmę międzynarodową młodych managerów do oddziału w Austrii, jeżeli należy od do tej samej grupy kapitałowej – pod warunkiem, że okres delegowania nie przekracza sześciu miesięcy.

Zapisz się do Newslettera!