2020-11-12 14:44:53
Delegowanie do Niemiec - aktualne wskazówki

W związku z tym, że temat legalności delegowania budzi wiele wątpliwości, rozszerzyliśmy nasz artykuł o kilka cennych wskazówek, aby ułatwić Państwu przygotowanie się do pracy za granicą.

1. Pierwszym etapem delegowania jest podpisanie kontraktu z niemieckim klientem. Po nawiązaniu współpracy będą mogli Państwo poprosić o udostępnienie obowiązujących w zakładzie układów zbiorowych czy regulaminów pracy dla specjalistów. Poznanie tych zasad jest niezbędne, ponieważ pracownikom delegowanym należy zagwarantować warunki zatrudnienia przynajmniej równe tym obowiązującym pracownikom niemieckim.

Układy zbiorowe zawierają różne informacje – niektóre mogą obejmować całą branżę, inne jedynie konkretne przedsiębiorstwo. Układów zbiorowych  należy szukać przede wszystkim u swojego klienta, prosząc go o podanie jakim układem się posługuje. Gdy kontrahent nie ma układu, lub nie udziela informacji, warto szukać w Internecie, na stronie Zollamtu lub Soka-bau, gdzie będą dostępne te obowiązujące w branży budowlanej. Znajdą w nich Państwo informacje odnoszące się do m.in.:

• Minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Niemczech;

• Dodatków do wynagrodzeń pracowników;

• Normy czasu pracy;

• Sposobu rekompensaty niewykorzystanych dni wolnych przez pracownika;

• Sposobu rozwiązywania umowy i okresu wypowiedzenia;

• Postępowania w przypadku choroby lub wypadku pracownika;

•Rozliczania dni świątecznych – ustawowo wolnych od pracy oraz nadgodzin;

2. Jeżeli wykonują Państwo zlecenia w branży budowlanej, przed wystawieniem pierwszej faktury należy uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego – Freistellung. Więcej o tym, czym jest podatek budowlany i kogo obowiązuje, znajdą Państwo tutaj. Jeśli nie są Państwo pewni, czy powinni Państwo taki dokument posiadać, należy zweryfikować tę kwestie u specjalisty bądź wystosować zapytanie do kontrahenta za granicą.

3. Jeżeli realizowane zlecenia podlegają pod branżę budowlaną, przed rozpoczęciem prac niezbędne jest również zgłoszenie firmy oraz pracowników do Soka-bau – niemieckiej kasy budowlanej. Aby wiedzieć jakie branże podlegają pod obowiązek zgłoszenia, należy zapoznać się z materiałami publikowanymi właśnie przez Soka-bau. Prace podlegające pod szeroko rozumianą „budowlankę” to między innymi prace:

• Naziemne: murarka, spoinowanie;

• Betonowe i zbrojarskie: prace żelbetonowe, splatanie i montowanie stali, wiercenie i cięcie betonu;

• Budowa kominów czy palenisk (z wyjątkiem montowania instalacji grzewczych oraz pieców kaflowych);

•Budownictwo z prefabrykantów;

• Ciesielskie, elewacyjne, sztukatorski czy tynkarskie, takie jak: restauracja drewnianych konstrukcji, gipsowanie, montaż elewacji;

• Termoizolacyjne, dźwiękoizolacyjne, przeciwwilgociowe;

• Glazurnicze i podłogowe: układanie posadzek, wykładzin, mozaik;

• Prace w lastryko;

• Montaże elementów budowlanych: okien, bram garażowych, ścianek działowych

• Niektóre prace naprawcze: zabezpieczenia budynków, konserwacja drewna, naprawa elementów azbestowych;

• Prace podziemne: wiercenie, budowa tuneli czy szybów;

• Układanie kabli oraz rurociągów;

• Kopanie studni;

• Roboty drogowe oraz budowa torów;

• Budownictwo wodne: np. budowa wodociągów;

• Prace rozbiórkowe;

• Wynajem maszyn wraz z pracownikiem obsługującym: koparki, dźwigu, spycharki.

Ponieważ pod zgłoszenie podlegać mogą również prace niewymienione powyżej, zawsze warto skonsultować obowiązek zgłoszenia do Soka-bau ze specjalistą.

4. Aby delegowanie było legalne, Państwa pracownicy powinni otrzymać umowę na czas delegowania. Oprócz podstawowych danych firmy i pracownika w umowie powinny się znaleźć m.in informacje dotyczące czasu i miejsca wykonywanej pracy, wysokość wynagrodzenia podstawowego i premii czy też sposób rozliczania urlopu. Należy mieć na uwadze, że umowa na czas delegowania powinna spełniać warunki zatrudnienia w Niemczech oraz być przetłumaczona również na język niemiecki. Dokumenty te bardzo często jako pierwsze podlegają kontroli niemieckich instytucji.

5. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie pracowników w ZUS-ie i zawnioskowanie o wystawienie zaświadczenia A1 oraz karty EKUZ. Są to dokumenty, które pracownik powinien posiadać przed wjazdem na teren Niemiec. A1 pozwala udowodnić, że pracownik podlega pod polskie przepisy ubezpieczenia społecznego, dzięki czemu nie jest wymagane opłacane składek na ubezpieczenie w Państwie przyjmującym.

Wniosek o wydanie A1 należy złożyć na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeśli szukają Państwo podpowiedzi co dokładnie mówią postanowienia tej ustawy zapraszamy do zapoznania się z artykułem poruszającym tę kwestię tutaj.

Czy pozyskanie zaświadczenia wymaga spełnienia konkretnych warunków?

Zarówno pracodawca jak i pracownicy powinni pamiętać o podstawowych zasadach wydawania A1. Więcej o tym, jakie warunki powinno spełnić przedsiębiorstwo delegujące i jego pracownicy przeczytają Państwo tutaj.

6. Po dopełnieniu formalności po stronie polskiej, należy zadbać o odpowiednie zgłoszenia do instytucji niemieckich. Przed rozpoczęciem prac należy zgłosić pracowników do Zollamt, czyli urzędu celnego. Zgłoszeń dokonuje się on-line korzystając ze strony https://www.zoll.de/DE/Home/home_node.html.Obowiązek zgłoszenia obejmuje większość branż i dokonuje się go co najmniej dzień przed rozpoczęciem prac.

 

Jeśli szukają Państwo pomocy w zakresie delegowania pracowników zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!