2020-01-17 09:19:33
Diety za delegacje zagraniczne

Zlecenie wykonania pracy poza terenem Polski może wiązać się z potrzebą wypłacenia pracownikowi diet, czyli odpowiednich dodatków do wynagrodzenia mających za zadanie pokryć wydatki związane z przebywaniem w podróży służbowej. Oprócz należnej diety pracownikowi przysługuje standardowe wynagrodzenie za każdy dzień pracy. O obowiązku wypłacania diet z tytułu podróży służbowej mówi paragraf 775. kodeksu pracy. Kwoty oraz waluta wypłacanej diety różnią się w zależności od kraju delegacji i są określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej.

Na wysokość wypłaconego dodatku ma również wpływ liczba godzin spędzonych poza miejscem wykonywania pracy. Jeżeli np. delegacja w Niemczech jest krótsza niż 8 godzin, przysługiwać mu będzie 1/3 diety, a 50% w przypadku delegacji trwającej mniej niż 12 godzin. Powyżej 12 godzin pracownik powinien otrzymać 100% należnej diety. Popularnym kierunkiem podróży służbowych są Niemcy, a dieta za delegację odbywaną na terenie naszego zachodniego sąsiada wynosi 49 euro. W Austrii pracownik może liczyć na kwotę nieco wyższą – 52 euro. Limity na nocleg wynoszą odpowiednio 150 euro oraz 130 euro. W Wielkiej Brytanii pracownik liczyć może na dietę wynoszącą 35 funtów, a udając się do Norwegii otrzyma 451 norweskich koron.

Jeśli zatem pracownik rozpocznie delegację w Niemczech (pod uwagę brany jest rzeczywisty czas przekroczenia granicy) 1 lutego o godzinie 18, a zakończy ją 4 lutego o 13, powinien otrzymać
3 × 49 euro + 1/3 × 49 euro = 163,33 euro.

Wysokość diety ulegnie zmianie, jeśli pracownikowi zapewnione zostanie bezpłatne wyżywienie, lub pobyt w hotelu, który to gwarantuje. Przysługuje wtedy jedynie prawo do 25% diety. Dieta nie powinna być wypłacana również wtedy, gdy delegacja w Niemczech związana jest z wypłatą pieniędzy na wyżywienie (pod warunkiem, że otrzymywana kwota jest równa lub wyższa należytej diecie).

Powyższy artykuł odnosi się do diet, jakie należą się pracownikowi udającemu się w podróż służbową. Delegowanie pracowników do Niemiec nie jest tożsame z wysłaniem pracownika w delegację. Zachęcamy do przeczytania artykułu, w którym opisane zostały różnice między delegacją a oddelegowaniem pracowników.

Zapisz się do Newslettera!