2021-12-15 09:12:18
Dodatki świąteczne w Niemczech i Austrii

Pracodawcy często decydują się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników w postaci premii świątecznej. Czy każdy pracownik zatrudniony w Niemczech i Austrii otrzymuje dodatek świąteczny?

Pracodawca nie musi wypłacać premii, chyba że zobowiązuje go do tego układ zbiorowy, umowa z pracownikiem lub porozumienia w danym zakładzie. Zgodnie z zasadami równego traktowania nie powinno również dochodzić do sytuacji, w której jedynie część pracowników otrzymuje premie.

W jakiej wysokości wypłacany jest dodatek świąteczny?

Wysokość Weihnachtsgeld zależy głównie od wysokości wynagrodzenia oraz stażu pracy. Zazwyczaj dodatek jest równy miesięcznej pensji, chociaż zdarzają się branże, w których wypłacany dodatek będzie niższy. Całość dodatku przysługuje każdej sobie, która była zatrudniona w Niemczech lub Austrii u danego pracodawcy pełen rok kalendarzowy – osoby, które rozpoczęły pracę później otrzymają Weihnachtsgeld pomniejszony proporcjonalnie w stosunku do liczby przepracowanych miesięcy.

W uzasadnionych przypadkach może dojść do sytuacji, w której pracownik utraci prawo do otrzymania dodatku świątecznego – dzieje się tak głównie w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez pracownika, lub uzasadnionego zwolnienia przez pracodawcę przed wypłatą premii. Premia może zostać obniżona lub wstrzymana również w sytuacji w której pracownik przebywa na urlopie wychowawczym.

Kiedy wypłacany jest dodatek świąteczny?

Weihnachtsgeld, pracownicy otrzymują tradycyjnie pod koniec listopada lub w grudniu, najczęściej razem z wynagrodzeniem. Konkretne daty wypłacenia dodatku mogą się jednak różnić w zależności od postanowień obowiązujących w danym zakładzie pracy.

Zasady dotyczące wypłaty dodatku mają wpływ również na delegowanie pracowników do Niemiec.  Ponieważ osoby zatrudnione w Niemczech powinny mieć zagwarantowane takie same warunki zatrudnienia, powyższe zasady dotyczą również pracowników delegowanych a po sześciu miesiącach nieprzerwanej pracy na terenie Niemiec, prawo do dodatku nabywają również osoby zatrudnione za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej w Niemczech.

Warto wcześniej zweryfikować, czy będą mieli Państwo obowiązek wypłacenia pracownikowi dodatków świątecznych, będzie to bowiem mieć wpływ na listopadowe rozliczenie pracowników delegowanych.

Zapisz się do Newslettera!