2021-12-03 09:32:20
Equal treatment a equal pay w Niemczech

W odniesieniu do pracowników delegowanych do Niemiec bardzo często można spotkać się z dwoma pojęciami odnoszącymi się do zatrudnienia pracownika w Niemczech. Są to zasady equal treatment, oraz equal pay – czym się różnią?

W skrócie, equal treatment to zasada równego traktowania, która odnosi się do warunków pracy i zatrudnienia w Niemczech, natomiast equal pay to zasada dotycząca wynagrodzenia oznaczająca obowiązek zagwarantowania tej samej płacy za tę samą pracę.

Equal treatment nakazuje zagwarantowanie takich samych warunków zatrudnienia pracownikom delegowanym do Niemiec, jakie przysługują  na podstawie obowiązującego prawa lub postanowień układów zbiorowych. Odnosi się to przede wszystkim do:

• zakazu dyskryminacji ze względu na wiek, płeć czy pochodzenie;

• norm maksymalnego czasu pracy i minimalnego odpoczynku;

• pracy w nocy;

• norm urlopów;

• przestrzegania zasad BHP;

• ochrony osób w ciąży czy rodziców.

Pracodawca powinien zastosować również zasadę równego wynagrodzenia – czyli zagwarantować pracownikowi delegowanemu równe wynagrodzenie jak to, jakie otrzymują pracownicy na tym samym stanowisku, ale zatrudnieni bezpośrednio w przedsiębiorstwie przyjmującym. Zasada equal pay odnosi się nie tylko do wysokości stawki podstawowej, ale również do wszystkich składników wynagrodzenia, premii i dodatków (np. za nadgodziny lub pracę w święta.)

W teorii wszelkie zapisy w umowie, które mogą przewidywać dla pracownika mniej korzystne warunki zatrudnienia niż te obowiązujące w zakładzie pracodawcy w świetle prawa są uznawane za nieważne. Agencje pracy tymczasowej w Niemczech mogą jednak dostosowywać warunki pracy i płacy o ile będą pamiętać o przestrzeganiu wewnętrznych ustaleń zakładowych lub postanowień układów zbiorowych obowiązujących agencje pracy tymczasowej w Niemczech. Użyczając pracowników agencje pracy tymczasowej najczęściej stosować będą się do zapisów układu zbiorowego IGZ-DGB. Układy zbiorowe regulują zarówno warunki zatrudnienia jak i wynagrodzenia pracownika delegowanego do Niemiec. Przed stworzeniem umowy z pracownikiem na czas delegowania, warto ustalić z niemieckim kontrahentem podstawę do ustalenia warunków zatrudnienia i konsekwentnie się do niej stosować.

Jeżeli są Państwo zainteresowani obsługą delegowania pracowników do Niemiec, zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!