2020-08-06 08:18:30
Formularze ZKO3 i ZKO4 - czym się różnią

Legalne delegowanie pracowników do Austrii wymaga zgłoszenia pracowników do odpowiednich instytucji. Jedną z nich jest Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle illegaler Beschäftigung (ZKO), czyli Centralna placówka koordynująca ds. nielegalnego zatrudnienia. Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem prac, a w przypadku pracowników delegowanych do Austrii lub kierowców przed wjazdem na teren kraju.

Pracowników delegowanych do Austrii zgłasza się przy pomocy odpowiedniego formularza – ZKO3, ZKO3 – T lub ZKO4, dlatego warto zwrócić uwagę na  różnice między danymi formami.

ZKO3 – na tym formularzu zgłasza się delegowanie pracowników do Austrii jeśli polski pracodawca nawiązuje umowę z austriackim kontrahentem, a materiały niezbędne do pracy kupuje on w Polsce.

ZKO3 – T to forma przeznaczona dla pracowników branży transportowej, gdzie można zgłosić delegowanie pracowników do Austrii na okres do pół roku, bez podawania stałego miejsca zamieszkania.

ZKO4 służy zgłoszeniu pracowników użyczanych do pracy na podstawie tzw. leasingu pracowniczego. Przeznaczony jest również do zgłaszania prac, w których polska firma ma podpisaną umowę z klientem z Austrii i to na stronie austriackiej leży odpowiedzialność za zakup niezbędnych materiałów.

Zgłoszenia można złożyć drogą elektroniczną poprzez przygotowaną w tym celu platformę, a jeżeli po jego wysłaniu nastąpią zmiany np. miejsca czy czasu pracy, dat rozpoczęcia lub zakończenia pracy itp., należy dokonać zgłoszenia aktualizującego. Jeśli natomiast przedsiębiorca otrzyma nowe zlecenie u nowego pracodawcy lub decyduje się na delegowanie pracowników do Austrii, którzy wcześniej nie zostali jeszcze zarejestrowani, niezbędne jest przesłanie nowego zgłoszenia w ZKO.

Obowiązek zgłoszenia pracownika delegowanego spoczywa najczęściej na pracodawcy lub wynajmującym pracownika. Jeśli jednak pracownik jest delegowany lub wynajęty do przedsiębiorstwa, do którego był już wcześniej wysłany, zgłoszenie powinna przesłać firma zatrudniająca w Austrii.

Wyjątek pojawi się w przypadku firm z siedzibą poza obszarem EOG lub Szwajcarią, które delegują pracowników będących obywatelami Państw Trzecich, zgłoszenie w ZKO nie jest wymagane. Niezbędne wtedy jest jednak pozyskanie pozwolenia na wynajęcie, które otrzymać można w Gewerbebehörde (urzędzie ds. działalności gospodarczej) oraz pozwolenia na zatrudnienie unijne potwierdzenie delegowania wydawane przez Arbeitsmarktservice (AMS) – austriacki urząd ds. obsługi rynku pracy.

Brak zgłoszenia pracowników delegowanych i wynajmowanych do Austrii może nieść ze sobą konsekwencje w postaci kar finansowych sięgających nawet 10 000 euro.

Jeśli szukają Państwo pomocy w kwestii delegowania pracowników do Austrii zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 434 327 oraz poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się do Newslettera!