2020-08-06 08:18:30
Formularze ZKO3 i ZKO4 - czym się różnią

Legalne delegowanie do Austrii wymaga zgłoszenia pracowników do odpowiednich instytucji. Jedną z nich jest Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle illegaler Beschäftigung (ZKO), czyli Centralna placówka koordynująca ds. nielegalnego zatrudnienia. Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem prac, a w przypadku pracowników delegowanych lub kierowców przed wjazdem na teren Austrii.

Pracowników delegowanych zgłasza się przy pomocy odpowiedniego formularza – ZKO3, ZKO3 – T lub ZKO4, dlatego warto zwrócić uwagę na  różnice między danymi formami.

ZKO3 – na tym formularzu zgłasza się oddelegowanie, jeśli polski pracodawca nawiązuje umowę z austriackim kontrahentem, a materiały niezbędne do pracy kupuje on w Polsce.

ZKO3 – T to forma przeznaczona dla pracowników branży transportowej, gdzie można zgłosić delegowanie na okres do pół roku, bez podawania stałego miejsca zamieszkania w Austrii.

ZKO4 służy zgłoszeniu pracowników użyczanych do pracy na podstawie tzw. leasingu pracowniczego. Przeznaczony jest również do zgłaszania prac, w których polska firma ma podpisaną umowę z klientem z Austrii i to na stronie austriackiej leży odpowiedzialność za zakup niezbędnych materiałów.

Zgłoszenia można złożyć drogą elektroniczną poprzez przygotowana w tym celu platformę, a jeżeli po jego wysłaniu nastąpią zmiany np. miejsca czy czasu pracy, dat rozpoczęcia lub zakończenia pracy itp., należy dokonać zgłoszenia aktualizującego. Jeśli natomiast przedsiębiorca otrzyma nowe zlecenie u nowego pracodawcy lub decyduje się na delegowanie niezgłoszonych wcześniej pracowników, niezbędne jest przesłanie nowego zgłoszenia w ZKO.

Obowiązek zgłoszenia spoczywa najczęściej na pracodawcy lub wynajmującym pracownika. Jeśli jednak pracownik jest delegowany lub wynajęty do przedsiębiorstwa, do którego był już wcześniej wysłany, zgłoszenie powinna przesłać firma zatrudniająca w Austrii.

Wyjątek pojawi się w przypadku firm z siedzibą poza obszarem EOG lub Szwajcarią, które delegują pracowników będących obywatelami Państw Trzecich, zgłoszenie w ZKO nie jest wymagane. Niezbędne wtedy jest jednak pozyskanie pozwolenia na wynajęcie, które otrzymać można w Gewerbebehörde (urzędzie ds. działalności gospodarczej) oraz pozwolenia na zatrudnienie i unijne potwierdzenie delegowania wydawane przez Arbeitsmarktservice (AMS) – austriacki urząd ds. obsługi rynku pracy.

Brak zgłoszenia pracowników delegowanych i wynajmowanych do Austrii może nieść ze sobą konsekwencje w postaci kar finansowych sięgających nawet 10 000 euro.

Jeśli szukają Państwo pomocy w kwestii delegowania pracowników do Austrii zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 434 327 oraz poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

 

Zapisz się do Newslettera!