2023-02-16 08:05:10
Grupy płacowe w branży metalurgicznej

Płace pracowników w Niemczech zależą od wielu czynników – wpływ na nie mają nie tylko rodzaj wykonywanej pracy czy stanowisko, ale także konieczność zakwalifikowania pracownika do odpowiedniej grupy płacowej, których w ramach jednej branży, możemy mieć nawet kilkanaście. Sprawia to, że kwestia wyboru płacy dla pracownika delegowanego staje się bardziej skomplikowana, niż tylko zweryfikowanie obowiązującej w kraju stawki minimalnej. Dlatego dzisiaj przybliżymy Państwu jak w praktyce wyglądać może klasyfikacja do grup płacowych, na przykładzie taryfy Entgeltrahmenabkommen (ERA) obowiązującej przedsiębiorstwa korzystające z układu zbiorowego IG Metall w branży przemysłu metalurgicznego.

Do odpowiedniego zakwalifikowania pracownika do grupy płacowej niezbędna jest przede wszystkim szczegółowa analiza zadań, które będzie on wykonywać, opierając się na następujących wymaganiach:

• Zdolności wymagane do wykonania zadania, takie jak wiedza zawodowa i specjalistyczna, doświadczenie zawodowe, wykształcenie;

• Zakres odpowiedzialności i podejmowania samodzielnych decyzji;

• Współpraca z innymi pracownikami;

• Zarządzanie pracą innych.

Każde z powyższych wymagań ocenia się, przyznając odpowiednią liczbę punktów, których suma pozwala na zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy płacowej:

Grupa od 1 do 6: do wykonania czynności pracownika zakwalifikowanego do tej grupy nie jest wymagane posiadanie dodatkowych kwalifikacji – wymagane jest jedynie ukończenie odpowiedniego szkolenia zakładowego.

Grupy od 7 do 9 są porównywalne pod kątem płac oraz wytycznych do zakwalifikowania do danej grupy – wszystkie wymagają bowiem posiadania dodatkowego wykształcenia: 2-letniego w przypadku grupy 7, 3-letniego w przypadku grupy 8 oraz dodatkowego doświadczenia zawodowego do wykonywania trudniej pracy w przypadku grupy 9.

Grupy powyżej 10 wymagają posiadania dodatkowych kwalifikacji, np. ukończenia studiów wyższych związanych z zawodem, posiadania kilku lat doświadczenia zawodowego, charakteryzują się one również większą swobodą oraz odpowiedzialnością w kwestii podejmowania decyzji i silniejszą współpracą z pozostałymi pracownikami.

Oprócz zakwalifikowania do odpowiedniej grupy, należy zweryfikować w układzie zbiorowym, czy pracownik nie powinien otrzymać dodatków do wynagrodzenia lub premii za wyniki.

Doradztwa w kwestii szczegółów układu zbiorowego – w tym zakwalifikowania do odpowiedniej grupy płacowej udzielają biura administracyjne IG Metall.

Jeśli szukają Państwo pomocy w kwestii delegowania pracowników do Niemiec, zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!