2021-11-24 09:45:38
Jednoosobowa działalność w Austrii

Austria jest jednym z Państw, w których prowadzenie firmy może okazać się niezwykle korzystne. Osoby, które decydują się na prowadzenie w Austrii jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli EPU – Ein-Personen-Unternehmen, najczęściej mogą liczyć na wyższe zarobki w Austrii oraz posiadają swobodę dobierania zleceń, czego nie zapewnia praca w oparciu o standardową umowę z pracownikiem. Austriackie prawo przewiduje również szereg ułatwień dla osób decydujących się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, takich jak:

• możliwość szybkiego zarejestrowania firmy, również drogą elektroniczną;

• brak obowiązku posiadania kapitału początkowego;

• darmowe i stosunkowo proste zamknięcie lub zawieszenie działalności (jeśli firma nie posiada długów);

• umożliwienie korzystania z pewnych zasobów firmy (np. samochodu) również do celów prywatnych.

Przedsiębiorcy powinni również pamiętać, o obowiązkach jakie wiążą się z prowadzeniem jednoosobowej firmy. Jednym z nich jest konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w Austrii. Podstawowe składki, które powinna opłacać każda osoba prowadząca działalność w Austrii obejmują:

• ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe, regulowane ustawą o ubezpieczeniu społecznym w ramach działalności gospodarczej (GSVG);

• ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków regulowane ogólną ustawą o zabezpieczeniu społecznym (ASVG).

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, mogą jednak przystąpić do niego dobrowolnie.

Młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na ułatwienia w roku założenia działalności oraz kolejnym roku kalendarzowym – obowiązuje wtedy minimalna stała składka, która nie zostanie podniesiona nawet w przypadku wyższych dochodów.

Ubezpieczenie powinno rozpocząć się w dniu rozpoczęcia działalności – przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić się do urzędu ds. działalności gospodarczej, który następnie przekazuje odpowiednie informacje do austriackiego zakładu ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowe wymagania, jakie muszą spełnić osoby chcące prowadzić EPU to konieczność zweryfikowania, czy branża w której chcemy zarejestrować działalność, wymaga przedstawienia potwierdzenia zdobytych kwalifikacji. Jeśli tak, niezbędne będzie tłumaczenie i uznanie dyplomów zdobytych w Polsce lub przedstawienie świadectw ukończenia szkół, kursów czy otrzymanych certyfikatów w Austrii. O uznaniu kwalifikacji zdobytych poza terenem Austrii decyduje Ministerstwo Gospodarki.

Osoby, które były karane mogą mieć utrudnione lub całkowicie uniemożliwione prowadzenie działalności w Austrii, dlatego rejestrując firmę należy przedstawić również wyciąg z rejestru karnego (nie starszy niż 3 miesiące) tłumaczony na język niemiecki.

Jeżeli szukają Państwo pomocy w rejestracji firmy na terenie Austrii, zapraszamy do kontaktu  przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!