2019-10-15 08:37:07
Kasa Urlopowa BUAK

Austriacką kasę urlopową BUAK (Bauarbeiter Urlaubs und Abfertigungskasse) najłatwiej opisać jako odpowiednik istniejącego w Niemczech SOKA-BAU. Ze względu na specyfikę wykonywanej przez budowlańców pracy, płynność zatrudnienia i dostęp do urlopu może być zagrożona. W celu ochrony praw pracowników została powołana kasa urlopowa BUAK, która gwarantuje wszystkim pracownikom branży budowlanej możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Prawo ma chronić nie tylko obywateli, ale wszystkie osoby zatrudnione na terenie Austrii. Oznacza to, że delegowanie pracowników do Austrii w ramach branży budowlanej, wiąże się z koniecznością ich zgłoszenia do BUAK.

Obowiązek odprowadzania miesięcznych składek do BUAK spoczywa zawsze na pracodawcy, a ich wysokość zależy m.in. od wysokości stawki godzinowej oraz charakteru wykonywanej pracy. Prawo do urlopu nabywane jest od pierwszego dnia pracy, a naliczany jest on w odniesieniu do liczby przepracowanych tygodni.

Pracodawca powinien już na wstępie omówić z podwładnymi kwestie odprowadzania składek do BUAK. Pracownik ma jednak zawsze możliwość zwrócenia się w tej sprawie bezpośrednio do BUAK. Osoba zatrudniona w Austrii powinna również zawsze weryfikować korespondencję, jaką otrzymuje, ponieważ może się w niej znajdować zestawienie konta pracownika. Na dokumencie tym znaleźć można informacje o składkach odprowadzanych przez pracodawcę na odpowiednie konto. Przyda się on również, jeśli zaległy urlop pracobiorca chce odzyskać w postaci ekwiwalentu.

Ekwiwalent za urlop można odzyskać, jeśli od zakończenia pracy upłynęło co najmniej 6 miesięcy, w ciągu których nie zostało ponownie podjęte zatrudnienie w branży budowlanej. Wyjątkiem jest przejście na emeryturę lub ubieganie się o odzyskanie środków za zmarłego członka rodziny – w takiej sytuacji o ekwiwalent można wnioskować od razu. Odzyskać można całość niewykorzystanego urlopu, warto jednak pamiętać, że od należnej kwoty zostanie pobrany podatek dochodowy. Istnieje również możliwość odzyskania odszkodowania za dwa lata wstecz. Odszkodowanie nie jest opodatkowane a pracownik nie ma ograniczeń w kontynuacji pracy w branży budowlanej. Wniosek o wypłacenie zarówno ekwiwalentu, jak i odszkodowania zatrudniony składa sam bezpośrednio w BUAK.

Jeśli pracownik delegowany chciałby wykorzystać urlop wypoczynkowy, to pracodawca ma obowiązek złożenia do BUAK wniosku o świadczenie. Odpowiedni dokument musi wpłynąć do BUAK najwcześniej miesiąc przed a najpóźniej miesiąc po planowanym urlopie. Wynagrodzenie za wypoczynek jest wtedy wypłacane bezpośrednio przez kasę urlopową, na podane przez pracobiorcę konto. BUAK dokonuje również rozliczenia tego wynagrodzenia, odprowadzając składki oraz podatek do odpowiednich instytucji.

Jeśli pracownik delegowany nie złoży wniosku o wypłacenie ekwiwalentu z BUAK, należne środki przepadają z dniem 31 marca, po upłynięciu trzech lat od nabycia prawa do urlopu.

Zapisz się do Newslettera!