2019-09-10 08:20:33
Kasa urlopowa SOKA-BAU dla pracowników

Każdy pracownik delegowany do Niemiec lub zatrudniony w branży budowlanej powinien mieć odprowadzane przez pracodawcę składki do SOKA-BAU (Service und Vorsorge für die Bauwirtschaft ) inaczej kasy urlopowej w Niemczech.
SOKA-BAU powstało aby wspierać pracowników budowlanych ze względu na pracę charakteryzującą się dużą ilością czynników zewnętrznych mających wpływ na płynność zatrudnienia, a niezależnych od pracownika. Przestoje w pracach spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, czy nowe zlecenia, powodujące częste zmiany miejsca pracy sprawiają, że pracownicy delegowani w branży budowlanej nie maja możliwości wybrania pełnego urlopu, który im przysługuje.
W sytuacji, w której nie udało się go wybrać przed zakończeniem pracy u konkretnego pracodawcy, prawo pozwala na jego wykorzystanie u kolejnego zleceniodawcy.

Czy można starać się o wypłacenie ekwiwalentu?

Jeżeli urlop nie został wybrany, pracownik może starać się o odzyskanie należnego ekwiwalentu za niewykorzystane dni. Aby ekwiwalent przysługiwał, należy spełnić kilka zasad:

– pracownik zakończył pracę w branży budowlanej co najmniej trzy miesiące wcześniej (jeśli kontynuuje zatrudnienie, niewykorzystany urlop może zostać wybrany w kolejnym roku

– pracownik nie może pobierać zasiłku dla bezrobotnych

– posiadać wyciąg z konta pracownika

Wniosek o ekwiwalent może być składany za rok trwający oraz ubiegły. Za dwa lata wstecz należy się starać o odszkodowanie. Urlop jeszcze wcześniejszy przepada.

Wyciąg z konta pracownika (Urlaubnachweis) jest dokumentem otrzymywanym bezpośrednio z kasy SOKA-BAU. Każdy pracownik delegowany do Niemiec i zatrudniony w branży budowlanej powinien go otrzymać na przełomie marca/kwietnia – w innym przypadku należy zamówić dokument w SOKA-BAU. Wyciąg z konta zawiera niezbędne dane z ostatnich dwóch lat pracy, m.in. okres zatrudnienia, wynagrodzenie (w kwocie brutto), dni urlopu oraz należne wynagrodzenie za urlop, a także roszczenia urlopowe – zarówno te wykorzystane, jak i nie.
Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracodawca popełnił błąd przy zgłoszeniu i otrzymany wyciąg jest niepoprawny, należy wystąpić o korektę do pracodawcy w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania dokumentu.
Od wypłaconego ekwiwalentu pobrany zostanie podatek dochodowy oraz solidarnościowy (w niektórych sytuacjach również kościelny). Uzyskane świadczenie należy rozliczyć przed niemieckim urzędem skarbowym.

Zapisz się do Newslettera!