2021-01-21 14:42:14
Konsekwencje nieprawidłowego delegowania pracowników

Delegowanie pracowników do Niemiec wiąże się z obowiązkiem przestrzegania konkretnych zasad zatrudnienia w Niemczech narzuconych przez prawo. Jakie konsekwencje mogą ponieść pracodawcy ignorujący dane wymagania i w jaki sposób są one egzekwowane?

1. Niewypłacanie płacy minimalnej w Niemczech: pracownik delegowany do Niemiec powinien otrzymywać wynagrodzenie podstawowe równe przynajmniej minimalnej stawce godzinowej. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy dotyczącej płacy minimalnej w Niemczech konsekwencje może ponieść zarówno kontrahent, jak i polskie przedsiębiorstwo delegujące pracowników do Niemiec. Pracodawcy wypłacający zbyt niskie wynagrodzenie muszą liczyć się z karami pieniężnymi sięgającymi nawet 500 000 euro, dlatego niezwykle ważne jest weryfikowanie aktualnie obowiązujących stawek oraz układów zbiorowych obowiązujących w przedsiębiorstwie przyjmującym Państwa pracownika.

2. Brak zgłoszenia pracowników delegowanych do Niemiec do Zollamt: ponieważ niemiecki urząd celny jest jedną z najważniejszych instytucji kontrolujących legalność zatrudnienia, przed rozpoczęciem delegowania wymagane jest zgłoszenie tam Państwa pracowników. W zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje o wszystkich pracownikach delegowanych do Niemiec (z wyłączeniem kierowników i pracowników wyższego szczebla) – jeżeli kontrola w miejscu pracy wykaże tam obecność pracownika, o którym urząd nie został poinformowany, pomimo takiego obowiązku, kara dla pracodawcy może wynosić do 30 000 euro. Warto pamiętać, że w razie kontroli, Zollamt ma prawo do zweryfikowania nie tylko, czy dopełniony został obowiązek zgłoszenia, ale również pozostałe warunki zatrudnienia w Niemczech.

Delegowanie pracowników do Niemiec bez zaświadczenia A1: jeżeli decydują się Państwo na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, każdy pracownik przed wjazdem do Niemiec powinien otrzymać z ZUSu zaświadczenie A1 oraz kartę EKUZ. Brak dokumentu może wiązać się z nałożeniem na pracodawcę obowiązku uregulowania składek na ubezpieczenie w Niemczech lub nałożeniem kary finansowej. Jeżeli chcą Państwo delegować pracowników spoza UE (np. z Ukrainy) brak zaświadczenia A1 uniemożliwi pozyskanie niezbędnej do delegowania obywateli Państw Trzecich wizy Vander Elst.

Nieuzyskanie Vander Elst:wiza VE, poza szczególnymi wyjątkami, jest dokumentem niezbędnym, jeżeli delegują Państwo pracowników spoza obszaru UE/EOG. Wizę należy pozyskać zawsze przed wjazdem pracownika na terytorium Niemiec, a niedopilnowanie formalności w tej kwestii może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi – kary za niepoprawne delegowanie do Niemiec obywateli Państw Trzecich mogą sięgać 500 000 euro. Warto pamiętać o tym, że konsekwencje poniesie również pracownik delegowany – karą za podjęcie pracy w Niemczech bez wizy jest deportacja do kraju ojczystego i zakaz wjazdu do Niemiec w przyszłości.

Nierejestrowanie czasu pracy: dzień pracy osób delegowanych nie powinien przekraczać określonych w umowie lub układzie zbiorowym norm. Nieprzechowywanie zapisów zawierających początek, koniec i czas pracy może zostać ukarane grzywną w wysokości do 30 000 euro.

Niezgłoszenie pracowników budowlanych do SOKA-BAU: niedopilnowanie obowiązku zgłoszenia do SOKA-BAU osób zatrudnionych w Niemczech jest poważnym naruszeniem legalności delegowanie pracowników budowalnych. Pracodawcy naruszający ten przepisy narażają się na kary finansowe sięgające 500 000 euro. Celowe niepoprawne zgłoszenie lub błędne odprowadzania składek również może zostać ukarane, jeżeli zostanie udowodnione, że pracodawca działał z premedytacją i nie reaguje na wezwania z instytucji w celu poprawy tych działań.

Niedopilnowanie formalności może zarówno uniemożliwić delegowanie, jak i narazić przedsiębiorstwo na kontrole ze stron instytucji sprawdzających legalność zatrudnienia – przede wszystkim organów celnych oraz urzędu skarbowego.

Pomożemy Państwu w pełni przygotować się do legalnego delegowania pracowników do Niemiec oraz zajmiemy się rozliczeniem pracowników delegowanych – zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!