Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/exywavbisx/domains/euro-lohn.eu/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
euro-lohn.eu
2021-05-20 12:40:15
Kontrole legalnego delegowania

Przedsiębiorstwa delegujące pracowników na terenie Unii Europejskiej mają obowiązek przestrzegania zasad delegowania określonych przez unijne prawo. Jednym z najważniejszych dokumentów, o których należy pamiętać, jest dyrektywa 96/71/WE oraz przyjmowane przez parlament europejski jej nowelizacje. Aby zweryfikować, czy delegowanie jest legalne, kraje przyjmujące pracowników mają prawo do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z dyrektywą wdrożeniowa nr 2014/67/UE.

W Niemczech istnieje wiele instytucji odpowiedzialnych za weryfikowanie legalności delegowania: Zollamt, Finanzamt, Agentur fur Arbeit czy Soka-bau. Zazwyczaj przeprowadzane są kontrole rutynowe, choć w uzasadnionych przypadkach mogą się zdarzyć również te niezapowiedziane.

Rutynowa kontrola jest zazwyczaj zapowiedziana, a instytucja może się zwrócić z prośbą o udostępnienie  prowadzonej dokumentacji, wgląd w rozliczenia czasu pracy lub zweryfikowanie wypłacanego wynagrodzenia. Skontrolowane mogą zostać również warunki pracy czy też dbałość o standardy BHP. Ponieważ pracodawca ma obowiązek zgłosić pracowników delegowanych do Zollamt, przedstawiciel instytucji zweryfikuje, czy dane osób przebywających w miejscu pracy pokrywają się z tymi przesłanymi przez pracodawcę w zgłoszeniu. Kontrole mogą mieć na celu również sprawdzenie, czy pracownicy posiadają inne niezbędne dokumenty, np. zaświadczenie A1 lub wizę Vander Elst w przypadku pracowników spoza UE.

Niezapowiedziane kontrole zazwyczaj łączą się z nakazem rewizji i dotyczą pracodawców, wobec których toczy się już postępowanie w sądzie. Niezwykle rzadko zdarzają się niezapowiedziane kontrole rutynowe, jeśli jednak tak się zdarzy, pracodawca również wtedy ma obowiązek udostepnienia niezbędnej do jej przeprowadzenia dokumentacji, pomieszczeń czy też zezwolić na rozmowę z pracownikami.

Każdy kraj UE ma prawo do przeprowadzenia kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi oraz unijnymi. Dyrektywa 2014/67/UE pozwala na nałożenie na przedsiębiorstwo delegowane obowiązku przechowywania oraz udostępnienia w razie kontroli papierowych lub elektronicznych kopii umów o pracę, rozliczeń czasu pracy, oraz kart płacy. Dokumenty muszą zostać przetłumaczone przysięgle na język urzędowy kraju przyjmującego.

W powyższej dyrektywie znajdziemy również uzasadnienie nakładania i egzekwowania przez zagraniczne instytucje kar finansowych, mówi ona bowiem, że państwa członkowskie muszą posiadać skuteczne mechanizmy kontroli, a nadkładane kary mają być nie tylko proporcjonalne do popełnionego wykroczenia, ale również skuteczne i odstraszające. Jeżeli kontrola wykaże brak zgłoszenia pracownika do odpowiedniej instytucji, brakujące dokumenty lub inne uchybienia w legalnym delegowaniu, urząd celny może nałożyć na pracodawcę karę finansową sięgającą 30 tysięcy euro.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie delegowania pracowników do Niemiec, zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!