2022-05-31 08:34:20
Maksymalna wysokość dodatku na wyżywienie i zakwaterowanie w Niemczech

Niemieccy pracodawcy mają możliwość wypłacenia dodatkowych świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z opłaceniem mieszkania oraz wyżywienia podczas pracy w Niemczech.

Dodatki te są wypłacane dobrowolnie – przedsiębiorcy delegujący pracowników do Niemiec nie mają obowiązku zapewnienia ani wyżywienia, ani zakwaterowania – mają jedynie obowiązek zweryfikować, czy miejsce zamieszkania spełniać będzie podstawowe standardy.

Jeśli jednak zdecydują się Państwo na wypłacanie powyższych dodatków, warto pamiętać o istniejącym limicie kwotowym, który w 2022 wynosi:

270 euro miesięcznie na wyżywienie, w tym: 56€ przewidziane na śniadanie i 107€ przewidziane na obiad i kolację. W przeliczeniu na dni stosuje się stawkę 9€ dziennie, z podziałem odpowiednio na: 1,87€ na śniadanie i 3,57€ na obiad i kolację.

Dodatek może zostać wypłacony również członkom rodziny pracownika – wtedy jego wysokość zależeć będzie od ich wieku.

Wysokość potrącenia za zakwaterowanie zależeć będzie od miejsca zamieszkania i liczy osób zamieszkujących pokój – maksymalnie wynosi ono 241€ miesięcznie dla pracowników pełnoletnich, zajmujących pokój jednoosobowy.

Wartość ta ulegnie zmniejszeniu dla:

• Pracowników do 18 r.ż. i stażystów – o 15%;

• Pracowników zakwaterowanych w gospodarstwie pracodawcy – o 15%.

• Zakwaterowania w pokoju:

a) Dwuosobowym – o 40%;

b) Trzyosobowym – o 50%;

c) Czteroosobowym i więcej – o 60%.

Procenty te należy zsumować – tzn., że dla pracownika, który nie ukończył 18 lat i został zakwaterowany w pokoju dwuosobowym należy zmniejszyć wypłacaną kwotę dodatku do zamieszkania łącznie o 55%.

Koszty te można potrącić z wynagrodzenia pracownika, pod warunkiem, że przestrzegane są powyższe maksymalne limity, a sam pracownik wyraża zgodę na potrącenia, które następnie muszą zostać wykazane na miesięcznym rozliczeniu wynagrodzenia.

Wartości te są co roku dostosowywane do rosnących kosztów życia– jeśli zatem delegują Państwo pracowników do Niemiec i planują Państwo ponosić koszty zakwaterowania czy wyżywienia, warto na bieżąco weryfikować wysokość obowiązujących limitów.

Wypłacany dodatek za zakwaterowanie i wyżywienie będzie opodatkowany i oskładkowany, dlatego znacząco wpłynie na rozliczenie płac pracownika. Jeśli szukają Państwo specjalisty zajmującego się rozliczaniem niemieckich płac, zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 434 327 oraz poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się do Newslettera!