2022-09-30 08:44:37
Mała działalność gospodarcza w Niemczech - Kleingewerbe

Kleingewerbe, czyli niemiecka „mała firma” nie stanowi w świetle prawa odrębnej formy prowadzenia działalności, w praktyce jest to po prostu jedna z najprostszych metod na prowadzenie własnej firmy, dzięki której przedsiębiorca może liczyć na dodatkowe ułatwienia w kwestiach formalnych.

Jak założyć małą firmę w Niemczech?  

Prowadzić Kleingewerbe będą mogły osoby fizyczne oraz spółki cywilne, a pierwszym krokiem ku jej założeniu jest rejestracja w Gewerbeamt, czyli Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej oraz złożenie odpowiednich dokumentów – należy zwrócić przy tym uwagę na to, czy w wybranej przez Państwa branży nie ma wymogu posiadania specjalnych uprawnień (np. w gastronomii). W celu finalizacji rejestracji należy również uregulować odpowiednią opłatę, wynoszącą od kilku do kilkudziesięciu euro (w zależności od miasta czy Landu).

Kolejne instytucje do jakich należy zgłosić działalność to:

Rejestracja w Finanzamt – niemieckim urzędzie skarbowym i określenie zasad podatkowych pod jakie podlegać będzie firma;

Rejestracja w IHK (Izbie Przemysłowo-Handlowej), HWK (Izbie Rzemieślniczej) lub zgłoszenie do Berufsgenossenschaft, czyli stowarzyszenia zawodowego – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności;

W przypadku firm, które planują zatrudnienie pracowników niezbędne będzie również uzyskanie Betriebsnummer – numeru przedsiębiorstwa w urzędzie pracy (Arbeitsam) oraz zgłoszenie pracowników do kasy chorych.

Czym wyróżnia się Kleingewerbe?

Firma zostanie uznana za małą działalność, jeśli spełnia jednocześnie dwa warunki – w roku poprzednim obroty nie przekroczyły kwoty 22 000 EURO, natomiast za rok bieżący przedsiębiorca jest w stanie wykazać przed niemieckim urzędem skarbowym, że spodziewany obrót nie przekroczy kwoty 50 000 EUR. Jeśli tak będzie, małe przedsiębiorstwo może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania w Niemczech podatku VAT. W przypadku nieznacznego przekroczenia limitu 50 000, nie pojawi się obowiązek wyrównania podatku w roku kolejnym, pod warunkiem, że wzrost zarobków jest niespodziewany, i był niemożliwy do przewidzenia na początku roku.

Jeśli ulga ma dotyczyć nowej działalności, a co za tym idzie nie jest możliwe zweryfikowanie obrotów w roku poprzedzającym korzystanie z niej, firma musi wykazać, że sprzedaż w pierwszym roku prowadzenia Kleingewerbe nie przekroczy 22 000 EURO.

Do dodatkowych zalet małej działalności należy również brak konieczności posiadania wkładu własnego przed założeniem firmy, a także uproszona księgowość, co pozwala na zmniejszenie miesięcznych kosztów jej prowadzenia.

Jeśli szukają Państwo pomocy w kwestii prowadzenia działalności w Niemczech, zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 434 327 oraz poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się do Newslettera!