2020-09-17 15:32:50
Miejsce opodatkowania i oskładkowania pracowników delegowanych

Przedsiębiorcy oddelegowujący pracowników za granicę często zastanawiają się od czego tak naprawdę zależy miejsce opłacania zarówno podatku dochodowego jak i składek na ubezpieczenia społeczno-zdrowotne.

Jeżeli delegują Państwo pracowników do Niemiec lub Austrii przy wybraniu miejsca opłacania podatku warto pamiętać o trzech zasadach:

1. Pracownik nie może być oddelegowany na dłużej niż 183 w ciągu roku;

2. Pracodawca wypłacający wynagrodzenie nie posiada w kraju delegowania miejsca zamieszkania ani siedziby firmy;

3. Wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład/stałą placówkę zarejestrowaną w kraju delegowania.

Aby możliwe było odprowadzanie podatku w Polsce powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie. Warto o tym pamiętać, ponieważ niespełnienie jednej z przesłanek może powodować konsekwencje – np. wydłużenie okresu delegowania powyżej 183 dni spowoduje konieczność wykonania korekty rozliczenia w Polsce i odprowadzenie podatku w kraju delegowania od pierwszego dnia pracy. Jeżeli siedziba Państwa firmy znajduje się na terenie kraju w którym wykonywana jest praca, lub dojdzie do powstania zakładu podatkowego również mają Państwo obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek w tym kraju o pierwszego dnia.

Proszę pamiętać, że miejsce opłacania zaliczek na podatek można zadeklarować w każdej chwili. Ponieważ odprowadzanie zaliczek za granicą jest z reguły bardziej opłacalne, warto opodatkować swoich pracowników w kraju delegowania już od pierwszego dnia pracy.

Miejsce opłacania składek na ubezpieczenie społeczno-zdrowotne również jest deklaratywne, ale należy pamiętać o pewnych warunkach. Przede wszystkim okres delegowania nie powinien przekroczyć 24 miesięcy, a każda delegowana osoba ma obowiązek posiadać zaświadczenie A1. Aby możliwe było pozostawienie składek po stronie polskiej, nie powinno również następować delegowanie pracownika w celu zastąpienia innego.

Należy pamiętać, że wybierając Polskę na miejsce opłacania składek na ubezpieczenie społeczno-zdrowotne również powinni Państwo wykazać, że działalność waszego przedsiębiorstwa prowadzona jest w większości na terenie kraju, a nie w Niemczech czy Austrii. Aby to zweryfikować ZUS przygotował wytyczne o których należy pamiętać, dlatego też przygotowaliśmy artykuł, w którym znajdą Państwo wymagania jakie stawiane są pracodawcom, aby możliwe było wydanie zaświadczenia A1.

Podstawą prawną pozwalającą na wybór miejsca opłacania składek są odpowiednie ustawy – przede wszystkim artykuł 12. i 13. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, o którym więcej przeczytają Państwo tutaj.

Jeżeli kwestie opodatkowania lub odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczno – zdrowotne budzą Państwa wątpliwości, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!