2020-06-08 15:14:36
Minijob, odkrywamy tajemnice

Czym jest Minijob?

Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na której pracownik wykonujący zlecenie może zarobić do 450 euro miesięcznie lub łącznie w roku 5400 euro. Od wynagrodzenia są opłacane składki emerytalne  oraz zryczałtowany podatek w wysokości 20%. W Niemczech warunki zatrudnienia są uregulowane i wynikają z niemieckiego prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Wyróżnia się dwa rodzaje pracy na Minijob:

• Zatrudnienie stałe do maksymalnej pensji w wysokości 450 euro;

• Zatrudnienie chwilowe, które trwa nie dłużej niż 70 dni czyli około 3 miesięcy.

Pracownik powinien wykonywać miesięcznie określoną liczbę godzin, aby nie przekroczył limitu wynagrodzenia 450 euro. W przeciwnym wypadku pracownik nie jest już tzw. minijoberem i podlega regulacją jak osoba zatrudniona na standardowych warunkach.

Czy są jakieś zawody, które zatrudniają wyłącznie na Minijob?

Nie ma konkretnej listy zawodów gdyż są to bardzo różne branże. Pracowników zatrudnionych w Niemczech na zasadach opisanych powyżej jest ponad 8 milionów. Według informacji zawartych na stronie Minijob Zentrale znacząca część pracowników to osoby zatrudnione w rzemiośle oraz gospodarce.

Czy praca na określonych warunkach ma jakieś zalety?

Pracownik nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie od bezrobocia Arbeitslosen, ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne Kranken und Pflegeversicherung.

Ma to jednak swoje minusy, pracownik nie ma opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego i zasiłek dla bezrobotnych mu nie przysługuje.

 

Czy warto więc zatrudniać pracowników na takich warunkach?

Jest to pytanie bardzo złożone. Na pewno jeśli zlecenia są bardzo krótkie i zatrudniacie Państwo głównie młode osoby być może jest to dobre rozwiązanie.

Niemniej aby rozwiać swoje wątpliwości, najlepiej skontaktować się ze specjalistą w tej dziedzinie, aby pomógł Państwu określić co będzie najlepsze przy Państwa zleceniu.

Zapisz się do Newslettera!