2019-09-03 08:16:58
Mutterschaftsgeld

Mutterschaftsgeld to zasiłek macierzyński, o który mogą się ubiegać kobiety ubezpieczone w Krankenkasse, czyli państwowej kasie chorych.
Takie świadczenie należy się kobietom ciężarnym w okresie ochronnym, czyli od 6 tygodnia przed rozwiązaniem ciąży do 8 tygodnia po urodzeniu dziecka.
Dotyczy on kobiet zatrudnionych z tytułu umowy o pracę lub wykonujących prace chałupnicze, a także kobiet zwolnionych z pracy podczas trwania ciąży lub okresu ochronnego.
Wysokość wypłacanego zasiłku Muttersachftsgeld zależy od średniej wyliczonej z wynagrodzenia netto otrzymywanego przez ostatnie 3 miesiące poprzedzające okres ochronny, przy czym jest to maksymalnie 13 € dziennie. Kwota zasiłku wypłacanego przez Krankenkasse zostaje podwyższona przez pracodawcę do kwoty wynagrodzenia natto.

Zapisz się do Newslettera!