Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/exywavbisx/domains/euro-lohn.eu/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497
euro-lohn.eu
2020-03-12 15:31:23
Niebieska Karta Pobytu w Niemczech

Niebieska Karta Pobytu to dokument pozwalający obywatelom państw trzecich na pobyt oraz pracę w krajach Unii Europejskiej (z wyjątkiem Irlandii oraz Danii). Celem dyrektywy Rady 2009/50/WE, wprowadzonej w życie 25 maja 2009, jest ułatwienie migracji do Unii Europejskiej dla pracowników wykwalifikowanych.

Pracownik starający się o otrzymanie niebieskiej karty musi posiadać:

• wyższe wykształcenie (minimum licencjat lub inżynier – studia powinny trwać co najmniej 3 lata)

lub

• przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w zawodzie

• wykształcenie oraz doświadczenie pracownika musi być związane z pracą podejmowaną na terenie kraju przyjmującego

• umowę o pracę na okres minimum roku, ewentualnie aktualną i wiążącą ofertę pracy (jeżeli taki wyjątek przewiduje państwo członkowskie) – wynagrodzenie pracownika musi stanowić co najmniej 1,5 pensji obowiązującej w kraju

Niebieska Karta pozwala na pobyt na uprzywilejowanych warunkach – łatwiejsza jest zmiana pracy (po dwóch latach można to zrobić bez pozyskiwania dodatkowego pozwolenia, wystarczy poinformowanie odpowiedniego urzędu). Członkowie rodziny osoby posiadającej Niebieską Kartę UE mogą uzyskać pozwolenie na pobyt w kraju Unii, bez względu na to, jak długo wykonywana jest praca.

Wnioski o wydanie karty rozpatruje urząd ds. cudzoziemców w Niemczech, a aby możliwe było jej pozyskanie, należy najpierw pozyskać wizę narodową.

Do ambasady należy złożyć niezbędne dokumenty między innymi:

1. dwa wypełnione i podpisane wnioski w języku niemieckim

2. dwa aktualne zdjęcia biometryczne, zgodne z wymogami ambasady

3. paszport wydany w ciągu 10 ostatnich lat (oryginał do wglądy oraz kopie wszystkich wypełnionych stron)

4. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego (tylko jeśli jest wymagane do podjęcia zatrudnienia)

5. Dowód ubezpieczenia na wypadek choroby w Niemczech

6. Życiorys przedstawiający przebieg kariery zawodowej (w formie tabelki)

7. Niemiecki dyplom ukończenia studiów lub uznany dyplom zagraniczny

Wszystkie dokumenty należy dołączyć w oryginale oraz dwóch kopiach, a dokumenty obcojęzyczne należy przetłumaczyć przysięgle na język niemiecki. Na prośbę ambasady może pojawić się konieczność dołączenia dodatkowych dokumentów.

Karta wydawana jest na okres zazwyczaj nie dłuższy niż cztery lata, ale nie krótszy niż rok. W wyjątkowych przypadkach prawo do posiadania karty może zostać odebrane. Może się stać tak w przypadku, kiedy osoba straci pracę i pozostaje bezrobotna ponad 3 miesiące nie mając środków do życia, zostanie uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa czy też przestała spełniać wymogi do uzyskania Niebieskiej Karty.

Jeśli posiadają Państwo pytania odnośnie pozyskania Niebieskiej Karty UE w Niemczech zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!