2023-05-15 10:38:09
Niemiecka ustawa o pracy tymczasowej - AÜG

Ostatnią serią wpisów przybliżyliśmy Państwu zapisy ustawy o płacy minimalnej w Niemczech – kontynuując ten temat, w tym miesiącu przyjrzymy się kolejnej ważnej ustawie, która reguluje warunki zatrudnienia na terenie naszego zachodniego sąsiada, czyli Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) – ustawie regulującej świadczenie pracy tymczasowej.

Ustawa podzielona jest na 20 paragrafów – pierwszy z nich definiuje przede wszystkim jakie zasady obowiązują zarówno pracodawcę użyczającego jak i pracodawcę użytkownika w Niemczech m.in.:

1. Aby możliwe było użyczanie pracowników, pracodawca delegujący musi posiadać zezwolenie – Licencję Agencji Pracy Tymczasowej;

2. Pomiędzy pracodawcą użyczającym a pracownikiem musi istnieć stosunek pracy;

3. Użyczanie pracowników jest możliwe maksymalnie 18 miesięcy;

4. W umowie pomiędzy przedsiębiorcą użyczającym a pracodawcą użytkownikiem, musi znaleźć się zapis o tym, że przekazanie pracownika następuje w ramach umowy o przekazaniu pracowników tymczasowych.

Zawiadomienie o przekazaniu

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 50 osób, może wypożyczyć pracownika do innego przedsiębiorstwa bez konieczności uzyskania Licencji Agencji Pracy Tymczasowej.  Jest to możliwe w sytuacji, w której delegowanie pracownika do innego przedsiębiorstwa jest niezbędne w celu uniknięcia pracy w skróconym wymiarze godzin lub zwolnienia, pod warunkiem, że dany pracownik nie został zatrudniony w celu świadczenia pracy tymczasowej. O takim użyczeniu należy powiadomić pisemnie Federalną Agencję Pracy, w zawiadomieniu podając:

1. Imię, nazwisko, adres, a także datę i miejsce urodzenia pracownika;

2. Rodzaj czynności, które mają być wykonywane przez pracownika;

3. Początek i czas trwania wypożyczenia;

4. Nazwę i adres pracodawcy użytkownika.

Praca tymczasowa w branży budowlanej

Użyczanie pracowników tymczasowych w branży budowlanej jest w większości przypadków niedozwolone, istnieją jednak od tej zasady wyjątki, w których użyczanie pracowników możliwe:

a) Pomiędzy przedsiębiorstwami budowlanymi a innymi firmami, jeśli pozwala na to układ zbiorowy obejmujący oba przedsiębiorstwa;

b) Pomiędzy przedsiębiorstwami budowlanymi, jeżeli pracodawca użyczający objęty jest tym samym układem zbiorowym co przedsiębiorstwo przyjmujące, przez okres co najmniej trzech lat.

Przedsiębiorstwa budowlane, które mają siedzibę poza terenem Niemiec (ale na terenie kraju członkowskiego EOG) i nie są objęte niemieckimi układami zbiorowymi mogą użyczać pracowników pod warunkiem wykazania, że od co najmniej trzech lat świadczą prace , które mieszczą się w zakresie tych samych układów zbiorowych, które obejmują działalność pracodawcy użytkownika w Niemczech.

Jeśli planują Państwo rozpocząć działalność w Niemczech, kwestie formalne warto oddać a ręce specjalistów, dlatego zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327. Zachęcamy również do śledzenia artykułów pojawiających się na naszej stronie, na której wkrótce opublikujemy kolejne informacje dotyczące ustawy AÜG.

Zapisz się do Newslettera!