2019-08-28 13:58:37
Niemiecki zasiłek Verletztengeld

Zasiłek Verletztengeld to świadczenie wypłacane z tytułu choroby zawodowej lub doznania wypadku podczas pracy. Koszty odpowiedniego leczenia pokrywane są z ubezpieczenia wypadkowego.
Wysokość świadczenia to 80% regularnego wynagrodzenia brutto z odliczeniem składek ubezpieczenia emerytalno-rentowego i od utraty pracy.
Przez pierwsze 6 tygodni zasiłek wypłaca pracodawca. Po tym czasie odpowiednia placówka zrzeszenia zawodowego (Berufsgenossenschaft) zleca dalsze wypłacanie zasiłku Krankenkasse, czyli niemieckiej kasie chorych.
Jest to zasiłek wypadkowy, i nie należy go mylić z zasiłkiem zdrowotym krankengeld.

Zapisz się do Newslettera!