2023-02-23 07:59:21
Niezdolność pracownika do pracy w Niemczech

Choroba pracownika powodująca jego czasową niezdolność do pracy może stanowić wyzwanie dla pracodawcy – zwłaszcza w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. Warto pamiętać, że zarówno pracownik zatrudniony w Niemczech jak i jego pracodawca powinni przestrzegać podstawowych zasad współpracy w tym okresie.

1. Obowiązek informacyjny ze strony pracownika

W przypadku choroby, pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o niezdolności do pracy – najlepiej w pierwszym dniu nieobecności. Od 01.01.2023 roku, pracodawca ma dostęp do zwolnień lekarskich w formie elektronicznej – w celu pobrania elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung należy znać jedynie datę choroby.

Pracownik powinien poinformować o przedłużeniu zwolnienia, jeśli nie jest w stanie powrócić do pracy w wyznaczonym wcześniej terminie. Informacja powinna zostać przekazana do bezpośredniego przełożonego, lub innej osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowe. Informacja może zostać przekazana osobiście, przez członka rodziny, mailowo, telefonicznie czy poprzez SMS. Brak informacji w odpowiednim terminie może poskutkować otrzymaniem upomnienia od pracodawcy.

2. Obowiązek kontynuacji wypłacania wynagrodzenia

Pracodawca nie mając ku temu podstaw, nie może zatrzymać wynagrodzenia, którego wypłacanie powinno być kontynuowane podczas zwolnienia lekarskiego. Pensja może zostać zatrzymana w dwóch przypadkach:

• Pracownik nie udał się do lekarza i nie otrzymał odpowiedniego zaświadczenia o chorobie – w takiej sytuacji należy wyrównać wynagrodzenie w momencie otrzymania dostępu do zwolnienia lekarskiego. Pracownik może posiadać również zwolnienie od lekarza z innego kraju – np. z Polski, powinno ono jednak spełniać wymagania prawa niemieckiego.

• Pracodawca posiada podejrzenie, że pracownik udał się na zwolnienie, które mu się nie należy. W tej sytuacji trzeba jednak je odpowiednio uzasadnić – dla sądu poważnym powodem będzie np.:

a) Sytuacja, w której podczas zwolnienia pracownik udał się do innej pracy, której teoretycznie nie powinien być w stanie wykonać;

b) Pracownik podczas zwolnienia wykonuje prace fizyczne takie jak remont mieszkania czy pomoc znajomym w przeprowadzce;

c) Pracownik wcześniej groził udaniem się na zwolnienie jeśli nie otrzyma urlopu;

d) Pracownik często choruje w „wygodne” dla niego dni – np. w poniedziałki czy piątki.

W takich sytuacjach warto zgłosić pracownika do kasy chorych, która powinna wykonać odpowiednią ekspertyzę. Jeśli kontrola uzna, że pracownik faktycznie był niezdolny do pracy, należy wypłacić zatrzymane wcześniej wynagrodzenie. Natomiast osoby, które rzeczywiście jedynie symulowały chorobę mogą zostać zwolnione bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia. Trzeba jednak pamiętać, że spotkanie pracownika np. w sklepie czy restauracji nie będzie wystarczającym powodem do podważenia zwolnienia lekarskiego, pracownik może bowiem wykonywać te czynności bez negatywnego wpływu na jego zdrowie.

Jeśli szukają Państwo wsparcia specjalisty w kwestii delegowania pracowników do Niemiec, zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!