2019-07-15 08:17:41
Numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej w Niemczech

Czym jest numer identyfikacyjny – die Identifikationsnummer (IdNr)?

Numer identyfikacyjny jest odpowiednikiem polskiego numeru PESEL. Posiada od 11 cyfr i nie zawiera żadnych innych znaków. Obywatele Niemiec otrzymują taki numer wraz z dniem narodzin. Nadawany jest on przez urząd raz na całe życie. Pod tym numerem kodowane są wszelkie informacje dotyczące podatnika i w razie konieczności zostają zaktualizowane (np. zawarcie związku małżeńskiego, zmiana danych osobowych).
Numer identyfikacyjny otrzymać można dzięki zameldowaniu się na terenie Niemiec, ale jest on także nadawany przez większość niemieckich urzędów skarbowych podczas pierwszego rozliczenia podatkowego i wówczas widnieje na decyzji podatkowej.
Gromadzenie numerów identyfikacyjnych należy do obowiązków das Bundeszentralamt für Steuern, czyli Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego.

Czym jest numer identyfikacji podatkowej – die Steuernummer?

Numer identyfikacji podatkowej zbudowany jest z 10 lub 11 cyfr przedzielonych ukośnikiem i zapisany jest w formie 12/123/12345 lub 123/123/12345. W przeciwieństwie do numeru identyfikacyjnego, die Steuernummer przydzielany jest tylko dla jednego urzędu skarbowego, co oznacza, że każda zmiana siedziby tej instytucji skutkuje zmianą numeru identyfikacji podatkowej.
Die Steuernummer nadawany jest podczas rejestracji działalności gospodarczej, rozliczenia podatkowego oraz na wniosek podatnika.
Podczas rozliczenia podatkowego razem z małżonkiem/małżonką przydzielany jest jeden wspólny numer identyfikacji podatkowej.

Zapisz się do Newslettera!