2021-06-18 13:42:35
Obliczanie okresu delegowania w Niemczech

Prawidłowe obliczenie okresu delegowania w Niemczech jest niezbędne przede wszystkim w celu ustalenia obowiązujących pracowników minimalnych warunków zatrudnienia. Zmiany wprowadzone 30 lipca ubiegłego roku spowodowały, że po upłynięciu 12 miesięcy delegowania niezbędne jest zagwarantowanie pracownikom wszystkich warunków zatrudnienia obowiązujących w kraju przyjmującym. Jak w takim razie prawidłowo obliczyć ten okres?

Arbeitnehmer – Entsendegesetz (AEntG) czyli ustawa o delegowaniu pracowników do Niemiec, mówi, że przy obliczaniu całkowitego czasu zatrudnienia w Niemczech należy wziąć pod uwagę wszystkie okresy, w których dany pracownik był zatrudniony na podstawie umów świadczenia usług. Na podobnej zasadzie sumowane są wszystkie okresy w których  pracownicy zostali delegowani przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o użyczanie.

Należy również pamiętać, że przerwy w zatrudnieniu nie są jednoznaczne z przerwaniem zliczania okresu delegowania. Czas, który wlicza się w delegowanie pracowników do Niemiec, mimo tego, że nie jest w nim faktycznie wykonywana praca to m.in.: płatne urlopy, zwolnienie lekarskie, oraz dni wolne przysługujące w weekendy lub święta. Inaczej jest w przypadku urlopu bezpłatnego czy wychowawczego, które nie wliczają się do okresu delegowania.

Okres zatrudnienia należy liczyć nie tylko dla pracowników zatrudnionych w Niemczech, ale również dla każdej wykonywanej usługi. Co to oznacza? Do jednej puli zsumowany zostanie zatem czas poświęcony przez konkretnego pracownika, ale również okresy delegowania różnych pracowników, jeżeli są oni delegowani do Niemiec w celu zrealizowania tej samej usługi (ma to miejsce w sytuacji, w której praca wykonywana jest pod tym samym adresem lub w ramach realizacji jednego kontraktu/umowy). Oznacza to, że po upłynięciu 12 miesięcy, nie ma możliwości zastąpienia jednego pracownika innym – okresy delegowania zsumują się.

Aby mieć pewność, że użyczanie i rozliczanie pracowników delegowanych wykonywane jest prawidłowo, warto zdecydować się na współpracę ze specjalistą. W tym celu zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!