2022-04-25 09:06:00
Obowiązek zgłoszenia do izby rzemieślniczej

Handswerkskammer, czyli izba rzemieślnicza to instytucja, której zadaniem jest reprezentowanie interesów i wspieranie rozwoju przedsiębiorstw rzemieślniczych w Niemczech. Każdy rzemieślnik, który w Niemczech zdał egzamin i uzyskał dyplom mistrzowski (Meisterprüfung) lub równorzędne kwalifikacje zostaje wpisany do rejestru (Handelsrolle) prowadzonego przez odpowiednią izbę rzemieślniczą.

Inne zasady dotyczą jednak przedsiębiorców pochodzących spoza Niemiec. Zgodnie z § 9 Handwerksordnung oraz § 7 EU/EWR Handwerksverordnung (Rozporządzenia Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii z dnia 20.12.2007 EU/EWR) osoby chcące wykonywać pracę w Niemczech w wybranych zawodach, powinny same dokonać zgłoszenia w izbie rzemieślniczej. Do zawodów tych należą m.in. murarze, stolarze, malarze, mechanicy, kominiarze, fryzjerzy czy dekarze, a ich pełną listę, zawierającą ponad 130 specjalizacji znaleźć można na stronie internetowej Związku Niemieckiej Izby Rzemieślniczej.

Od tej zasady istnieje jednak wyjątek – polskie przedsiębiorstwa mogą krótkotrwale świadczyć usługi rzemieślnicze w Niemczech bez konieczności dokonania zgłoszenia w izbie, o ile te same prace wykonywane są w Polsce zgodnie z przepisami regulującymi kwalifikacje zawodowe. Jeśli w polskim prawie dla danego zawodu nie są przypisywane konkretne kwalifikacje ani publiczne kształcenie zawodowe w tym kierunku, należy udokumentować co najmniej dwuletnie doświadczenie w jego wykonywaniu (w okresie ostatnich 10 lat).

Jeśli zatem podejmują Państwo jednorazowe zlecenie w Niemczech, warto dopytać kontrahenta, czy potwierdzenie posiadanych kwalifikacji będzie dla niego wystarczające i dostarczyć np. tłumaczony przysięgle na język niemiecki dyplom ukończenia studiów w danym kierunku. Dzięki temu będą mogli Państwo świadczyć usługę bez konieczności zgłoszenia.

Ponieważ powyższy wyjątek dotyczy zleceń wykonywanych przejściowo, zgłoszenia nadal powinni dokonać przedsiębiorcy planujący stale wykonywać usługi rzemieślnicze w Niemczech, które powinno być powtarzane co roku.  Aby dokonać zgłoszenia do izby należy dostarczyć między innymi uzupełniony formularz zgłoszeniowy, wyciąg z rejestru handlowego czy poświadczenia uprawnień do wykonywania zawodu w Polsce, wystawianego przez urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie.

Jeśli spełnią Państwo wymogi stawiane przez izbę, wykonywanie zawodu rzemieślniczego w Niemczech możliwe jest od razu po dokonaniu zgłoszenia i potwierdzeniu uprawnień przez izbę rzemieślniczą.

Jeśli szukają Państwo pomocy w kwestii dokonania zgłoszenia w izbie rzemieślniczej zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

 

Zapisz się do Newslettera!