2023-05-10 07:52:09
Obowiązek zgłoszenia do Zollamt przez pracodawcę użytkownika w Niemczech

Zgłoszenie pracowników do Zollamt – niemieckiego urzędu celnego, to jeden z obowiązków, o których powinny pamiętać przedsiębiorstwa zajmujące się delegowaniem pracowników do Niemiec. Obowiązek ten narzucony jest przez niemieckie ustawy:

• o płacy minimalnej (MiLoG);

• o delegowaniu pracowników (AEntG);

• o pracy tymczasowej (AÜG).

Agencje pracy tymczasowej powinny zwrócić uwagę na dwie zasady obejmujące zgłoszenia do Zollamt – zgłoszenie jest niezbędne dla każdego pracownika, niezależnie od branży w jakiej podjęte jest zatrudnienie, natomiast obowiązek ten spoczywa na pracodawcy użytkowniku w Niemczech, a nie na agencji delegującej. Zapis ten znajduje się w §17b ustawy o pracy tymczasowej – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), a na jego podstawie pracodawca przyjmujący w Niemczech powinien przesłać do Zollamt następujące informacje:

1. Imię, nazwisko i datę urodzenia pracownika;

2. Początek i czas trwania delegowania;

3. Miejsce zatrudnienia;

4. Adres w Niemczech, pod którym znajdują się dokumenty wymagane w razie kontroli;

5. Dane pełnomocnika przedsiębiorstwa w Niemczech;

6. Branżę, w ramach której zatrudniony jest wypożyczany pracownik;

7. Dane przedsiębiorstwa użyczającego.

8. Oprócz tego, do zgłoszenia niezbędne jest dołączenie pisemnego oświadczenia agencji delegującej pracownika o tym, że znają oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania zasad legalnego zatrudnienia pracowników.

Jeśli powyższe dane uległyby zmianie podczas trwania zatrudnienia, zgłoszenie powinno zostać niezwłocznie zaktualizowane.

Ponieważ Zollamt jest jedną z instytucji, która najczęściej przeprowadza kontrole delegowania, należy zadbać o to, aby na bieżąco przekazywać dane klientowi w Niemczech, tak aby mógł on dokonać niezbędnych zgłoszeń przed rozpoczęciem pracy przez osoby oddelegowane. Jeśli kontrola wykaże uchybienia w zgłoszeniu – np. w miejscu pracy przebywać będą pracownicy, którzy nie zostali zarejestrowani w Zollamt, lub nie przestrzegają Państwo podstawowych zasad legalnego delegowania, pracodawcy grożą nie tylko kary finansowe, ale również ryzyko, że nie otrzymają Państwo przedłużenia licencji agencji pracy tymczasowej.

Prowadzenie agencji pracy tymczasowej w Niemczech stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań – jeśli szukają Państwo w tej kwestii pomocy specjalisty, zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!