2022-02-28 08:48:18
Odprawa za zwolnienie z pracy w Niemczech - czy się należy?

Wielu pracowników zatrudnionych w Niemczech może się zastanawiać, czy za zwolnienie z pracy należeć im się będzie odprawa. Jak wygląda to w praktyce? Podobnie jak na wiele pytań związanych z niemieckim prawem podatkowym i na to można odpowiedzieć krótko: to zależy.

Co do zasady wypłacenie przez pracodawcę Abfindung (odprawy) jest dobrowolne – prawo pracy nie przewiduje odgórnie nałożenia na przedsiębiorców takiego obowiązku. Kiedy zatem dojdzie do sytuacji, w której pracownik otrzyma odprawę?

1. Wola pracodawcy – przedsiębiorcy mogą podjąć decyzję o wypłaceniu odprawy. Nie powinno jednak dochodzić do sytuacji, w której pieniądze otrzymuje jeden lub kilku wybranych pracowników.

2. Porozumienia zakładowe – jeśli w danym przedsiębiorstwie zostało zawarte pisemne porozumienie pomiędzy radą zakładową a pracodawcą, może ono dotyczyć również warunków wypłacenia odprawy. W takich sytuacjach pracodawca zostaje zobowiązany do wypłacenia środków wszystkim pracownikom, których obejmuje porozumienie. Podobnie jest w sytuacji, jeśli porozumienie zostanie zawarte w umowie o pracę czy układzie zbiorowym obowiązującym ogólnie w danym przedsiębiorstwie.

3. Pozew o ochronę przed wypowiedzeniem – zwolnieni pracownicy mają prawo do wniesienia sprawy w sądzie, jeśli uważają, że rozwiązanie umowy nastąpiło bezpodstawnie, dzięki czemu możliwe jest przywrócenie danej osoby do pracy. Zdarza się wtedy, że pracodawcy aby uniknąć dalszej współpracy decydują się na ugodę w której indywidualnie ustalają z pracownikiem wysokość odprawy.

Wysokość odprawy zależeć będzie od stażu pracy zwolnionej osoby, wysokości jej miesięcznego wynagrodzenia oraz powodu jej wypłacenia. Standardowo odprawa dla osób zwolnionych z winy zakładu pracy powinny otrzymać połowę miesięcznego wynagrodzenia za każdy przepracowany rok. W przypadku odprawy ustalanej indywidualnie jej wysokość nie powinna przekraczać 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia.

Czy przepisy dotyczące wypłacenia odprawy mają wpływ na delegowanie pracowników do Niemiec?

Nie – powyższe zasady dotyczą jedynie osób zatrudnionych bezpośrednio w firmach niemieckich, pracownicy delegowani podlegają w tej kwestii pod prawo polskie.

Jeśli poszukują Państwo firmy zajmującej się rozliczeniem pracowników delegowanych do Niemiec zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!