2022-01-19 11:44:32
Opłaty za wydanie licencji agencji pracy tymczasowej w Niemczech

Przedsiębiorcy decydujący się na prowadzenie agencji pracy tymczasowej w Niemczech, mają obowiązek pozyskania odpowiednie pozwolenia – Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis, czyli licencji agencji pracy tymczasowej. Dopiero posiadając to pozwolenie możliwe jest legalne delegowanie pracowników przez agencję pracy.

Wiązało się to z wysokimi kosztami – otrzymanie pierwszego pozwolenia na okres 12 miesięcy wymagało od pracodawcy uregulowania opłaty w wysokości 1300 euro, podobnie jak jego przedłużenie. Po trzech latach prowadzenia agencji możliwe jest zawnioskowanie o wydanie licencji na czas nieokreślony co wiązało się z opłatą w wysokości 2500 euro.

Od 1 października 2021 roku, Bundesagentur für Arbeit zdecydowało o zaktualizowaniu opłat za wydanie licencji agencji pracy tymczasowej. Obecne opłaty uzależnione będą od tego, jak dużo czasu i pracy zostanie poświęcone na obsługę i weryfikację wniosku. Skorzystają na tym przede wszystkim agencje zatrudniające mniejsze liczby pracowników – opłata za wydanie licencji po raz pierwszy została obniżona do 377 euro. Opłata za pierwsze przedłużenie licencji będzie zależeć od tego, czy do jego wydania konieczne będzie przeprowadzenie kontroli i wyniesie odpowiednio:

• 218 euro za przedłużenie licencji bez audytu;

• 1316 euro za przedłużenie licencji po przeprowadzeniu tzw. audytu ograniczonego (zazwyczaj przeprowadzanego jeśli istnieje niewiele danych wymagających weryfikacji – np. agencja zatrudnia jedynie kilka osób i deleguje pracowników do Niemiec na krótkie okresy zatrudnienia);

• 2060 euro w sytuacji, w której przedłużenie wniosku następuje po przeprowadzeniu standardowej kontroli.

Podobne opłaty obowiązują przy odnowieniu licencji na czas nieograniczony: zwykle oplata wyniesie 2060 euro, możliwe jest jednak jej obniżenie do 1316 euro, jeśli wydanie pozwolenia wymagać będzie jedynie ograniczonej kontroli.

Zmianie ulegną również opłaty za kontrole niezbędne do kontynuowania działalności agencji pracy na terenie Niemiec: standardowa kontrola kosztować będzie przedsiębiorcę 1665 euro, natomiast kontrola przeprowadzona w ograniczonym zakresie to koszt 921 euro.

Należy pamiętać, że ostateczne opłaty za wydanie licencji uzależnione będą od decyzji Bundesagentur für Arbeit. Nie jest również jasne jaka liczba pracowników zostanie uznana przez urząd za wystarczająco niską, aby możliwe było przeprowadzenie jedynie ograniczonej kontroli.

Ponieważ brak licencji uniemożliwi prowadzenie tego typu działalności, formalności związane z jej uzyskaniem warto oddać w ręce specjalistów. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem licencji agencji pracy tymczasowej w Niemczech zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!