2021-04-14 10:39:53
Pakiet Mobilności

Regulacje wprowadzane przez pakiet mobilności, czyli nową dyrektywę wpisaną w Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, weszły w życie od 20 sierpnia 2020 roku. W jaki sposób wpływają one na codzienną pracę kierowców i oraz na co dodatkowo powinny zwrócić uwagę firmy transportowe na terenie UE? Poniżej omawiamy nowe zasady o których należy pamiętać:

1. Powrót kierowcy do miejsca zamieszkania, lub siedziby firmy minimum co 4 tygodnie, aby rozpocząć obowiązkowy 45-godzinny odpoczynek. Jeśli kierowca wykorzysta w trasie dwa skrócone wypoczynki, do miejsca zamieszkania będzie zobligowany wrócić wcześniej – już po trzech tygodniach, aby rozpocząć regularny tygodniowy odpoczynek oraz zrekompensować wcześniej wykorzystane dwa skrócone odpoczynki.

2. Zakaz odbywania odpoczynków w kabinie pojazdu – dotyczy zarówno odpoczynków tygodniowych jak i każdego postoju trwającego dłużej niż 45 godzin. Dodatkowo podkreślono, że odpoczynki powinny odbywać się w miejscu przyjaznym dla każdej płci, posiadającym odpowiednie wyposażenie sypialne oraz sanitarne.

3. Odebranie dwóch skróconych tygodniowych odpoczynków pod rząd możliwe jest jedynie przy spełnieniu określonych warunków:

a) Oba odpoczynki wykorzystane są za granicą;

b) W każdych 4 tygodniach (kalendarzowych) pracy, kierowca musi zrealizować przynajmniej dwa odpoczynki tygodniowe regularne, oraz dwa skrócone;

c) Po dwóch odpoczynkach skróconych powinien nastąpić odpoczynek regularny, odbywający się w miejscu zamieszkania kierowcy, ewentualnie w siedzibie firmy.

4. Przedłużenie czasu jazdy możliwe jest o maksymalnie 2 godziny przy powrocie do bazy. Każde wydłużenie jazdy powinno zostać udokumentowane – na wydruku z tachografu lub wykresówce oraz odpowiednio uzasadnione. Dodatkowo należy pamiętać o należnej rekompensacie za wydłużony czas pracy. Jeżeli jazda zostanie przedłużona o dwie godziny, obowiązkowe jest odbycie minimum półgodzinnej przerwy przed kontynuowaniem jazdy.

5. Możliwe jest przerwanie odpoczynków (zarówno skróconych, jak i regularnych) na promie lub w pociągu (2 przerwania, nie trwające dłużej niż godzinę), należy jednak pamiętać o dodatkowych warunkach pozwalających na przerwanie odpoczynku regularnego: kierowca musi mieć zapewniony dostęp do kabiny sypialnej, a sama podróż powinna trwać co najmniej 8 godzin.

6. Dodatkowe zasady dotyczą tachografów:

a) Z obowiązku jego posiadania wyłączone będą pojazdy wykorzystywane do transportu masy betonowej oraz przewozu maszyn budowlanych. Kierowcy tych pojazdów nie musza również stosować się do wprowadzanych ograniczeń w zakresie czasu jazdy czy odpoczynków wynikających z rozporządzenia 561/2006.

b) Kierowcy pojazdów posiadających tachograf analogowy oprócz uzupełniania miejscowości rozpoczęcia i zakończenia pracy, mają również obowiązek wpisania symbolu kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy – jeżeli kierowca przekracza granicę w czasie pracy, powinien niezwłocznie odnotować na wykresówce symbol kraju do którego wjechał.

Oprócz powyższych zasad planowane jest wdrożenie  dodatkowych zmian na podstawie pakietu mobilności – kolejne regulacje wejdą w życie od lutego 2022 roku.

Zapisz się do Newslettera!