Przedstawiciel kontaktowy firmy delegującej

Zapewniamy Klientom przedstawiciela do kontaktów z instytucjami w Niemczech.

Audyty i szkolenia

Oferujemy szkolenia dla działów kadr i płac zajmujących się obsługa pracowników delegowanych.

Obsługa Pracowników w Niemczech

Oferujemy także rozszerzoną obsługę pracowników w postaci infolinii dostępnej w języku polskim.

Pierwsza tak kompleksowa oferta dla firm zatrudniających lub delegujących pracowników do Niemiec.

Oferujemy kalkulację składki, zarówno po stronie niemieckiej (Finanzamt) jak i polskiej (ZUS).

Weryfikujemy prawidłowość i możliwość delegowania pracowników za granicę oraz ubiegamy się o dokumenty A1.

Swoją oferta obejmujemy nie tylko pracodawcę, ale również zatrudnionych pracowników.

Wspólnie z naszymi partnerami zapewniamy pełne usługi w zakresie zakładania firmy w Niemczech oraz księgowości i usług doradztwa.

Aktualności
2016-09-23 14:02:45
Oferta dla firm zatrudniających lub delegujących pracowników

Oferujemy kalkulację składki, zarówno po stronie niemieckiej (Finanzamt) jak i polskiej (ZUS).

2016-09-23 14:02:05
Od ponad 10 lat jest liderem polskiego rynku tworzenia i rozlicz

Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl S.A. od ponad 10 lat jest liderem polskiego rynku tworzenia i rozliczania deklaracji rocznych dla polskich migrantów w blisko 10 krajach U...

Wszystkie aktualności ›
Wypełnij formularz
Udzielimy Ci bezpłatnej informacji
Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Euro-lohn sp. z o.o. z siedzibą: Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, zarejestrowaną: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000311384, NIP: 9721264975, o kapitale zakładowym 40 000,00 zł, jako administratora danych, moich danych osobowych w celu przygotowania dla mnie ofert indywidualnych dotyczących Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam , a w związku z tym także na przesłanie mi drogą elektroniczną informacji handlowych na temat usług Euro-lohn sp. z o.o. i innych spółek uczestniczących w świadczeniu usług z tego zakresu. Zgoda obejmuje także zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przekazywanie ich w/w podmiotom oraz ich przetwarzanie w przyszłości. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Euro-lohn sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie mojej zgody, w siedzibie administratora lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia. Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Euro-lohn sp. z o.o. w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy o prawie telekomunikacyjnym.
Płace niemieckie więcej › Płace polskie więcej › Pracownicy transgraniczni (delegowani) więcej › Audyty i szkolenia więcej › Obsługa pracowników w Niemczech więcej › Przedstawiciel Ustawowy w Niemczech więcej › Zakładanie spółek w Niemczech więcej › Doradztwo prawne i księgowe więcej ›