Aktualności

2020-09-17 15:32:50

Na jakiej podstawie wybrać miejsce odprowadzania zaliczek na podatek i składek na ubezpieczenie społeczno-zdrowotne pracowników delegowanych?

2020-09-10 14:27:14

Na czym polega rejestracja do niemieckiego VAT?

2020-09-03 14:36:50

Jakich pracowników potrzebuje niemiecki rynek?

2020-08-27 14:31:15

Jak poprawnie przygotować się do delegowania pracowników?

2020-08-07 10:23:55

Jak poprawnie uzupełnić formularz do Zollamt?

2020-08-06 14:47:06

Czym różnią się artykuł 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)?

2020-08-06 08:18:30

Jakie różnice występują między formularzami ZKO?

2020-08-04 13:34:48

Jak najlepiej przygotować się do zmian w dyrektywie dotyczącej delegowania?

2020-07-28 14:09:42

Pracowników jakich sektorów należy zgłosić do BUAK?

2020-07-22 11:13:12

Jakie warunki zatrudnienia powinien zagwarantować pracodawca w Niemczech?

2020-07-16 15:40:52

Komu i w jakiej wysokości należą się diety za delegację na terenie Niemiec?

2020-07-14 12:59:51

Kolejne zmiany, jakie czekają przedsiębiorców od 30.07.2020

2020-07-07 10:40:34

Na jakie zmiany w delegowaniu powinni przygotować się pracodawcy?

2020-06-30 13:06:55

O czym warto pamiętać, delegując pracowników do Austrii?

2020-06-25 12:16:11

Jakie składki na ubezpieczenie społeczno-zdrowotne należy opłacać w Niemczech?

2020-06-18 10:41:21

Jakie dni wolne od pracy przysługują pracownikom w Niemczech?

2020-06-16 14:04:40

Jak zmieniło się zapotrzebowanie na zatrudnienie w sektorze mini-job w dobie epidemii?

2020-06-10 14:36:04

Zapotrzebowanie na pracowników w Niemczech w dobie pandemii

2020-06-08 15:14:36

Czym mini job różni się od innych form zatrudnienia?

2020-05-28 10:37:58

Czym wyróżnia się praca sezonowa od innych form zatrudnienia w Niemczech?

2020-05-21 13:45:41

Zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech

2020-05-07 14:46:56

Do 1500 euro premii dla pracowników w Niemczech zwolnione z podatku.

2020-04-22 08:50:55

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy w Niemczech w czasie epidemii?

2020-04-02 12:20:29

Jak w obecnej sytuacji przygotować się do delegowania pracowników do Niemiec?

2020-03-19 09:09:19

Jakie wymagania musi spełnić pracodawca, aby możliwe było pozyskanie dokumentu A1?

2020-03-12 15:31:23

Czym jest Niebieska Karta Pobytu UE i do czego upoważnia jej posiadanie.

2020-03-06 12:50:50

Na jakie zmiany w delegowaniu pracowników należy przygotowac się w roku 2020?

2020-02-25 14:28:51

Jak wygląda rozliczenie podatku przez austriackim urzędem skarbowym?

2020-02-19 11:48:37

Jakie zasady obowiązują przedsiębiorców prowadzących agencję pracy tymczasowej w Niemczech?

2020-02-11 14:59:04

Jakie dokumenty otrzyma pracownik po zakończonym roku podatkowym?

2020-02-07 10:12:23

Jak wygląda rozliczenie podatku przed niemieckim urzędem skarbowym?

2020-02-04 10:19:36

Jakie zmiany w płacy minimalnej zostały wprowadzone w roku 2020 w Niemczech?

2020-01-31 15:10:21

Czym jest niemiecki podatek budowlany i kiedy obowiązuje?

2020-01-23 14:17:21

Kogo obowiązuje niemiecka ustawa o płacy minimalnej?

2020-01-17 09:19:33

Jakie diety należą się pracownikom odbywającym podróż służbową za granicą?

2019-12-31 09:14:48

Czym jest wiza Vander Elst, i w jakim celu się ją pozyskuje?

2019-12-20 15:04:07

Godziny otwarcia biura w okresie świątecznym

2019-12-13 15:14:16

Czym jest zakład podatkowy i kiedy powstaje?

2019-12-10 11:43:33

W jakim celu wydaje się dokument A1?

2019-12-05 12:40:38

Jakie różnice istnieją pomiędzy oddelegowaniem a delegacją za granicę?

2019-12-03 08:33:47

Do czego uprawnia cudzoziemców karta pobytu w Polsce?

2019-11-19 08:51:52

O jakich instytucjach musi pamiętać polski przedsiębiorca w Niemczech?

2019-11-08 08:40:03

Ile prawdy jest w najpopularniejszych przekonaniach odnośnie do oddelegowania pracowników do Niemiec?

2019-10-29 09:16:02

Ile wynosi stawka minimalna dla pracowników opieki w Niemczech?

2019-10-24 08:22:46

Czym jest i jakie uprawnienia posiada niemiecki urząd Zollamt?

2019-10-22 09:07:27

Jakie stawki minimalne obowiązują w niemieckiej branży budowlanej?

2019-10-15 08:37:07

Czym charakteryzuje się kasa urlopowa BUAK?

2019-10-08 08:35:03

Czym różnią się od siebie spółki w Niemczech?

2019-10-01 10:05:46

Czym są niemieckie układy zbiorowe i co jest w nich zawarte?

2019-09-26 15:51:13

O czym należy pamiętać, wysyłając pracownika z branży budowlanej do pracy w Niemczech.

2019-09-10 08:20:33

Jakie korzyści dla pracownika niesie ze sobą istnienie SOKA-BAU?

2019-08-26 12:46:30

Zachęcamy do udziału w naszych szkoleniach!

2019-08-02 09:09:16

Układów zbiorowych w Niemczech Tarifvertrag jest ponad 300 tysięcy.
Ze względu na to, że w Niemczech kodeks pracy jest dość elastyczny, prawo umożliwia tworzenie lub korzystanie już z istniejących układów.
W jakim celu układy zostają utworzone?

2019-07-31 14:19:28

Wiele polskich przedsiębiorstw zastanawia się jak poprawnie oraz z właściwymi dokumentami delegować swoich pracowników do Niemiec.

2019-06-25 13:28:52

Czym jest Steuernummer oraz w jakich sytuacjach będzie niezbędny?

2019-06-11 11:49:46

Który przedsiębiorca powinien się ubiegać o licencję agencji tymczasowej?

2018-07-22 20:38:46

Co to jest i jak ją można zastosować?

2016-09-23 14:02:45

Oferujemy kalkulację składki, zarówno po stronie niemieckiej (Finanzamt) jak i polskiej (ZUS).

2016-09-23 14:02:05

Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl S.A. od ponad 10 lat jest liderem polskiego rynku tworzenia i rozliczania deklaracji rocznych dla polskich migrantów w blisko 10 krajach UE.

Zapisz się do Newslettera!