2023-03-03 08:36:11
Płaca minimalna w Niemczech na rok 2023

Zagwarantowanie pracownikowi wynagrodzenia równego co najmniej stawce minimalnej w Niemczech, jest jedną z najważniejszych zasad legalnego delegowania, o której powinien pamiętać każdy przedsiębiorca zatrudniający i delegujący pracowników do Niemiec.

Rosnące koszty życia wymagają na ustawodawcach dopasowania wysokości płacy minimalnej i jej regularnego zwiększania.  Pozwala to nie tylko na zapewnienie pracownikom odpowiedniego poziomu życia, ale również przyczynia się do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy firmami, poprzez zapobieganie dumpingowi.

Ile wyniesie płaca minimalna w Niemczech w 2023 roku?

1 października 2022, minimalna stawka godzinowa w Niemczech została podniesiona do 12 euro, co stanowi wzrost w stosunku do poprzednio obowiązującej stawki o aż 1,55 euro. W tej wysokości obowiązywać będzie ona co najmniej do końca 2023 roku. Jednak oprócz ogólnie obowiązującej płacy minimalnej, stawki godzinowe w Niemczech różnić się będą w zależności od branży. Jakich podwyżek płac branżowych można spodziewać się w 2023?

Od pierwszego stycznia podniesione zostanie wynagrodzenie w branży:

Rzemieślników/dekarzy, gdzie godzinowa stawka minimalna wyniesie 13,30 euro dla pracownika niewykwalifikowanego a 14,80 euro/h dla czeladników.

Elektrycznej – do 13,40 euro za godzinę;

Kolejna podwyżka płac zaplanowana jest na pierwszego maja i obejmie pracowników branż:

Malarskiej/lakierniczej, w której wynagrodzenie zwiększy się do 12,50 euro/h dla pracowników niewykwalifikowanych i do 14,50 dla specjalistów.

Opiekuńczej – w zależności od poziomu doświadczenia, płaca minimalna dla pracowników opieki wyniesie: 13,90 euro/h dla pracownika niewykwalifikowanego, 14,90 euro/h dla osób średnio wykwalifikowanych i 17,65 euro/h dla opiekunów wysokokwalifikowanych.

Pedagogicznej – do 18,41 euro za godzinę dla pedagoga z wykształceniem na poziomie co najmniej magistra, oraz 17,87 euro/h dla pracowników niżej wykwalifikowanych.

Oprócz tego planowana jest kolejna podwyżka płacy minimalnej dla  pracowników tymczasowych do 13,00 euro za godzinę, która wprowadzona zostanie 1 kwietnia 2023 roku.

Dla czterech branż nie zostały ustalone nowe stawki, dlatego w 2023 roku obowiązywać będą wynagrodzenia na tym samym poziomie co w roku 2022. Dotyczy to usług: kominiarskich (13,80 euro/h), kamieniarskich (13,35 euro/h), zarządzania odpadami (10,45 euro/h) i sprzątania budynków (13,00 euro/h lub 16,20 euro/h). Dla tej ostatniej ogłoszono już podwyżkę płacy minimalnej, natomiast dopiero od roku 2024: za sprzątanie i konserwację wnętrz wprowadzona zostanie stawka w wysokości 13,50 euro/h, natomiast pracowników zajmujących się czyszczeniem szkła i elewacji zewnętrznej obejmie stawka godzinowa w wysokości 16,70 euro.

Zapisz się do Newslettera!