2021-03-18 09:01:21
Płaca minimalna w Niemczech – zmiany w roku 2021

Komisja ds. Płacy Minimalnej w Niemczech pracuje nad podniesieniem płacy minimalnej. Aby było to możliwe bez zbytniego obciążenia gospodarki, podniesienie płac podzielono na cztery etapy – jak zawsze na początku roku rząd przedstawił zaktualizowane pensje na obecny rok.

Ogólna płaca minimalna w Niemczech wzrośnie do poziomu 9,50 euro brutto za godzinę – kwota ta obowiązywać będzie do końca czerwca, a następnie wzrośnie o 10 centów, do poziomu 9,60 euro brutto od 1 lipca 2021.

Największe zmiany odczuje branża opiekuńcza, gdzie zmienią się stawki wynagrodzenia, a także wyrównana zostanie różnica pomiędzy pracownikami na wschodzie i zachodzie kraju. Rząd podjął decyzję o uzależnieniu wysokości wynagrodzenia od poziomu kwalifikacji pracownika. Dzięki temu od 1 lipca opiekunowie średnio wykwalifikowani na terenie całych Niemiec mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 12,50 euro brutto za godzinę. Następnie od września zostaną wprowadzone stawki wynoszące odpowiednio 12,00 euro/h dla personelu niewykwalifikowanego oraz 15,00 euro/h dla personelu wysoko wykwalifikowanego – również obowiązywać one będą na terenie całego kraju.

Podział na stawki w landach wschodnich i zachodnich zostanie zniesiony również dla pracowników tymczasowych – od 1 kwietnia obowiązywać będzie jedna kwota, wynosząca 10,45 euro brutto.

Zmianę odczują także pracownicy branży budowlanej, w zależności od miejsca wykonywania pracy i poziomu kwalifikacji:

• Landy zachodnie: robotnik – 12,85 euro/h brutto, robotnik wykwalifikowany – 15,70 euro/h brutto

• Landy wschodnie – ogólna stawka wynosząca 12,85 euro/h brutto

• Berlin: robotnik – 12,85 euro/h brutto, robotnik wykwalifikowany – 15,55 euro/h brutto

Wynagrodzenie dla dekarzy niewyuczonych wyniesie 12,60 euro/h, natomiast dla pracowników wykwalifikowanych – 14,10 euro/h.

Jeżeli posiadają Państwo pytania odnośnie rozliczeń wynagrodzenia dla pracowników delegowanych do Niemiec, zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!