2020-06-16 14:04:40
Mini-job w dobie pandemii - pytania i odpowiedzi

Ze względu na obecną sytuację związaną z epidemią w różnych sektorach gospodarki, dało się odczuć spadek popytu na różne usługi.

W samym marcu odnotowano spadek ilości zatrudnienia w Niemczech w ramach Minijob o 225 tysięcy porównując ten sam okres w roku poprzednim.

Biorąc pod uwagę mniejsze zainteresowanie pracownikami na krótkie zlecenia, zleceniobiorcy nie mieli nowych zleceń oraz na domiar złego nie mogli pobierać zasiłku Kurzarbeitergeld – dodatkowe świadczenia z tytułu pracy krótkoterminowej mogą otrzymywać tylko pracownicy objęci ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia. Osoby wykonujące pracę na Minijob nie są nim objęci.

Czy pracownicy na mini zleceniu mają jakieś prawa?

Na szczęście tak. W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby, zleceniodawca jest zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia podczas choroby przez okres sześciu tygodni zgodnie z ustawą o ciągłym wynagrodzeniu.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o  zwrot kosztów utrzymania pracownika w wysokości 80 procent z ubezpieczenia pracodawcy Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See na żądanie.

Co w sytuacji, gdy z powodu choroby i ograniczenia znacznej ilości pracowników, firma zostanie tymczasowo zamknięta?

W takich przypadkach pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia, nawet jeśli nie mogą pracować. Niemniej należy pamiętać, że w sytuacjach gdzie pracodawca ani pracownik nie są odpowiedzialni za tymczasową utratę zleceń lub pracy pierwszeństwo mają zapisy w umowie z pracownikiem lub zapisy w układzie zbiorowym.

Co w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony w Niemczech nie jest chory ale podlega kwarantannie?

Pracodawca powinien wypłacać należne wynagrodzenie przez okres do sześciu tygodni. W takiej sytuacji, pracodawca może również zawnioskować o zwrot kosztów.

O ewentualnych odszkodowaniach można poczytać w ustawie Infektionsschutzgesetz.

Opieka nad dziećmi i mini zlecenie?

Według Infektionsschutzgesetz pracujący rodzice mogą otrzymać rekompensatę podczas opieki nad dziećmi do końca 2020 r. Oczywiście dotyczy to rodzin, które swój ośrodek życia mają na terenie Niemiec. Dotyczy to rodzin z dziećmi do 12 roku życia lub z niepełnosprawnymi. Warunkiem otrzymania zadatku jest oficjalne zamknięcie szkoły lub ośrodka opieki.

Zapisz się do Newslettera!