2020-05-07 14:46:56
Premie dla pracowników zwolnione z podatku

W  związku z obecnym kryzysem spowodowanym przez wirus, rząd niemiecki ponownie wychodzi naprzeciw pracodawcom zatrudniającym pracowników w Niemczech.

Pracodawcy mogą wypłacić zleceniobiorcom zatrudnionym na terenie Niemiec nawet do 1500 euro dodatkowej premii, która zwolniona jest ze wszystkich zaliczek na podatek w Niemczech (do tej pory było to do 600 euro).

Ważne, aby pamiętać, że zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie gratyfikacji a nie samego wynagrodzenia – tutaj niestety nic się nie zmienia.

Bonus ma pomóc wynagrodzić pracownikom ciężką pracę podczas epidemii.

Nowy dekret obejmuje specjalne świadczenia, które pracownicy mogą otrzymać do 31 grudnia 2020 roku.

Warunkiem jest, aby świadczenia i dodatki były wypłacane bonusowo do należnych wynagrodzeń.

Nowe zwolnienie podatkowe początkowo było przeznaczone przede wszystkim dla wymagającego personelu, na przykład  do pracowników szpitali lub w sektorze sprzedaży detalicznej żywności. Po namysłach, rząd federalny nie chcąc dzielić zawodów na ważne i mniej ważne w obecnej sytuacji, zdecydował o możliwym uhonorowaniu wszystkich pracowników w każdej branży. Powyższe dotyczy również osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.

We wszystkich przypadkach konieczne jest, aby premia była ujęta na liście płac.

Benefit przysługuje zarówno pracodawcom, którzy opłacają zaliczki na podatek w Niemczech a składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce (ZUS), oraz gdy obie te składniki są płacone u naszych zachodnich sąsiadów.

Zapisz się do Newslettera!