2019-06-25 08:21:35
Rodzaje ulg podatkowych w Niemczech

Podczas przygotowywania rocznej deklaracji do niemieckiego urzędu skarbowego, możliwe jest uwzględnienie ulg dla pracownika, jeśli kwota zwrotu nie jest równa sumie podatków „Lohnsteuer”, „Solidaritätszuschlag” i ewentualnie „Kirchsteuer”.
Podstawowymi ulgami przysługującymi osobom pracującym w Niemczech są dojazdy do pracy, prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego oraz oddelegowanie na terenie Niemiec lub delegacja do innego kraju.
Możliwość uwzględnienia diet jest największa, kiedy do poszczególnych sytuacji, pracownik posiada odpowiednie potwierdzenia.

Dojazdy do pracy

Ulga dotycząca dojazdów do pracy na terenie Niemiec jest możliwa do uwzględnienia w rocznej deklaracji podatkowej, kiedy pracownik posiada dokładne adresy zamieszkania i wykonywania pracy.
Dieta ta obejmuje także osoby dojeżdżające do pracy z Polski do Niemiec oraz kierowców, którzy z racji wykonywanego zawodu nie posiadają stałego miejsca zamieszkania. Dokumentami potwierdzającymi tę ulgę są paragony za paliwo lub bilety.

Prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego

Dieta z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego w większości przypadków wymaga szczególnych dokumentów potwierdzających ponoszenie kosztów przez pracownika z racji utrzymywania dwóch miejsc zamieszkania.
Ta ulga dotyczy osób posiadających swoje centrum interesów życiowych w Polsce, gdzie utrzymują gospodarstwo domowe i dodatkowo ponoszą koszty zakwaterowania w związku z pracą na terenie Niemiec. Aby uwzględnić te wydatki w deklaracji, potrzebne są potwierdzenia w postaci, np. umowy najmu, wyciągów bankowych lub kwitów od pracodawcy zawierających rodzaj i kwotę ponoszonych kosztów.

Ulga ta pozwala także na odliczenie wydatków z tytułu podróży pomiędzy miejscem zamieszkania w Niemczech i ośrodkiem interesów życiowych w Polsce do czego przydatne będą bilety bądź rachunki za paliwo.

W Niemczech możliwe jest odliczenie pracownikowi maksymalne 92 dni nieobecności w centrum interesów życiowych w Polsce z racji pracy. Uwzględnienie takiego dodatku możliwe jest przy wjeździe do Niemiec, ale tylko przy pierwszym zatrudnieniu lub gdy poprzednie zatrudnienie w tym kraju zakończyło się minimum 4 tygodnie wcześniej.

Oddelegowanie

Jeśli pracownik był oddelegowany z niemieckiej placówki do innego miejsca na terenie kraju, to ma prawo do odliczenia kosztów z tytułu delegacji w rocznej deklaracji podatkowej. Do uwzględnienia tej diety potrzebny jest dokument potwierdzający oddelegowanie. Może nim być wykaz miejsc pracy wraz z okresami jej wykonywania lub dokument od pracodawcy z informacją ile dni i godzin praca była wykonywana poza siedzibą firmy.
W przypadku oddelegowania pracownika z Niemiec do innego kraju (np. Holandia, Francja, Belgia), potrzebna jest informacja dokąd i w jakim okresie pracownik odbył delegację.

Inne ulgi

Podczas rozliczenia rocznego możliwe jest odliczenie ulgi na dzieci niepełnoletnie oraz pełnoletnie do 25 roku zycia, pod warunkiem, że kontynuują naukę. Informacje niezbędne do uwzględnienia tej ulgi w deklaracji podatkowej to imię, nazwisko oraz data urodzenia dziecka.
Dodatkowo na kwotę zwrotu podatku korzystnie wpływały będą: zaświadczenie o pobieraniu zasiłku na dzieci – Kindergeld, zaświadczenie o ponoszeniu kosztów z tytułu płatnego żłobka, przedszkola czy zatrudniania niani. W przypadku dzieci pełnoletnich należy podać nazwę szkoły/uczelni oraz daty uczęszczania, a także ewentualne zatrudnienie dziecka, jeśli takie miało miejsce.
Jeśli pracownik posiada dowód na utrzymywanie osoby potrzebującej (darowizna), ponoszenie kosztów z tytułu prania odzieży roboczej, internetu, leczenia, utrzymywania niepełnosprawnego dziecka lub utrzymywania konta bankowego, to również istnienie możliwość odliczenia tych wydatków w rocznej deklaracji podatkowej.

Zapisz się do Newslettera!