2020-02-25 14:28:51
Rozliczenie Podatku w Austrii

Prawo podatkowe w Austrii bardzo często porównywane jest z tym obowiązującym w Niemczech. Znaleźć można jednak istotne różnice pomiędzy rozliczeniem podatku w tych krajach.

Deklarację podatkową w Austrii można złożyć do 5 lat wstecz, a dokumentem, który jest do tego niezbędny jest Lohnzettel – często nazywany L16.

W Austrii wyróżniamy nieograniczony oraz ograniczony obowiązek podatkowy.  Pracownicy z ograniczonym obowiązkiem podatkowym (są to głównie osoby pracujące w Austrii krócej niż 183 dni w ciągu roku) nie mają obowiązku rozliczenia, dzięki czemu złożenie deklaracji w Finamzamt jest dobrowolne. Dzięki wysokiej kwocie wolnej od podatku – od roku 2017 wynosi ona 12 000€, rozliczenie w Austrii może okazać się bardzo korzystne.

Osoby pracujące dłużej niż pół roku, których dochody światowe w minimum 90% zostały opodatkowane w Austrii znajdują się na nieograniczonym obowiązku podatkowym. Są to rezydenci podatkowi, którzy muszą rozliczyć się z podatku jeśli ich roczne dochody przekroczyły 12 000 euro.

Osoby zatrudnione oraz pracownicy delegowani w Austrii mogą zostać wezwani do złożenia deklaracji podatkowej. Może się tak zdarzyć, jeśli oprócz wynagrodzenia otrzymywane były zasiłki czy odszkodowania lub też gdy kwoty (np. wysokość kosztów uzyskania przychodu) uwzględnione na dokumencie od pracodawcy są inne, niż miało to rzeczywiście miejsce.

Nawet jeśli sytuacja podatnika wskazuje na to, że nie ma on obowiązku rozliczenia, na wezwanie przez urząd należy odpowiedzieć w wyznaczonym terminie – ignorowanie wezwania może skutkować nałożeniem kary finansowej.

Należy pamiętać, że rozliczając podatek w Austrii można skorzystać z odliczeń i ulg podatkowych podnoszących kwotę zwrotu podatku. Są to głównie:

• jeśli w ciągu roku pobierany był zasiłek Familienbeihilfe przysługuje ulga na dziecko – Kinderfreibetrag oraz Kinderbetreuungsgeld – odliczenie na opiekę na dziecko w wysokości 2300€ rocznie na dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia lub niepełnosprawne do ukończenia przez nie 16 roku życia

• dodatek dla rodzin wielodzietnych Mehrkindzuschlag

• zwrot kosztów dojazdów do pracy powyżej 20 km (Pendlerpauschale)

• odliczenie kosztów z tytułu prowadzenia „podwójnego domostwa” – Doppelte Haushaltsführung – Familienheimfahrten

• odliczenie kosztów leczenia na terenie Austrii

• zwrot za zakupione narzędzia do pracy – Arbeitsmittel– jeśli ich zakup był niezbędny, i dokonany specjalnie w celu wykonywania pracy w Austrii

Należy pamiętać o rozliczeniu podatku już w chwili podjęcia pracy w Austrii, tak, aby możliwe było gromadzenie dokumentów – np. rachunków i faktur niezbędnych do wnioskowania o powyższe ulgi.

Delegowanie pracowników do Austrii często związane jest koniecznością opłacania zaliczek na podatek na ternie tego kraju. Jeśli szukają Państwo wsparcia w zakresie rozliczenia pracowników delegowanych do Austrii, zapraszamy do kontaktu.

Zapisz się do Newslettera!