2021-02-05 08:06:41
Rozliczenie podatku w Niemczech

Początek roku to dla wielu pracowników czas na rozliczenie podatku. Aby mieć pewność, że rozliczenie przebiegnie w sposób prawidłowy, warto pamiętać o kilku najważniejszych zasadach obowiązujących pracowników w Niemczech.

1. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy: osoby zameldowane na terenie Niemiec, lub te, które pracowały w Niemczech dłużej niż 183 dni w ciągu roku, znajdują się na tzw. nieograniczonym obowiązku podatkowym. Dzięki temu rozliczenie dochodów przed niemieckim urzędem skarbowym jest bardziej korzystne, niż w przypadku podatników niebędących rezydentami na terenie Niemiec. Pracownicy, którzy nie posiadają meldunku lub pracowali krócej niż pół roku, również mogą liczyć na korzystniejsze rozliczenie, pod warunkiem, że ich dochody poza terenem Niemiec nie przekroczyły 4,5 tysiąca euro (kwota ta podwaja się, przy rozliczeniu wspólnym z małżonkiem.)

2. Klasy podatkowe: w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika, podatek dochodowy w Niemczech obliczany będzie na podstawie 6. klas podatkowych:

• I klasa podatkowa przyznawana zazwyczaj osobom stanu wolnego (często zdarza się jednak, że na tej klasie pracować będą osoby, których małżonek na stale mieszka i osiąga dochody w Polsce);

• II klasa podatkowa dla samotnych rodziców;

• III klasa podatkowa dla osób w związku małżeńskim, których dochody znacznie przekraczają dochód osiągany przez współmałżonka;

• IV (lub IV z faktorem) klasa podatkowa nadawana jest małżonkom, których dochody w Niemczech są zbliżone;

• V klasa podatkowa przeznaczona jest dla osób, których małżonek osiąga w Niemczech znacznie wyższe dochody (czyli posiada III klasę podatkową);

• VI klasa podatkowa przyznawana jest pracownikom, którzy posiadali więcej niż jednego pracodawcę w danym roku podatkowym.

O rozliczeniu podatku powinny pamiętać osoby pracujące na klasie III, V, VI oraz  IV z faktorem, ponieważ mają one obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej, nawet jeżeli rozliczenie będzie niekorzystne (zazwyczaj do 31. lipca kolejnego roku w którym następowało zatrudnienie).

3. Wezwanie do rozliczenia: dla pracowników znajdujących się na I, II lub IV klasie podatkowej rozliczenie jest dobrowolne, o ile nie otrzymają one korespondencji z Finanzamtu, wzywającej do rozliczenia podatku. Wezwanie może otrzymać każda osoba, która rozliczała się wcześniej przed niemieckim urzędem skarbowym. Korespondencja z urzędu przychodzi zawsze z konkretnym terminem na złożenie wniosku, a brak odpowiedzi na wezwanie wiąże się z ryzykiem nałożenia kar przez urząd skarbowy, mogących sięgać nawet 25 tysięcy euro.

4. Kwota wolna od podatku: osoby dla których rozliczenie może być szczególnie korzystne, to te, których dochody nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku. Kwota ta zmienia się co roku, i obecnie wynosi 9 744 euro brutto przy rozliczeniu indywidualnym, i podwaja się w przypadku rozliczenia wspólnego.

5. Ulgi oraz diety: większość pracowników ma prawo odliczyć od podatku koszty ponoszone z tytułu pracy w Niemczech, co zazwyczaj korzystnie przekłada się na sytuację rozliczenia. Polscy pracownicy najczęściej mogą liczyć na odliczenie dojazdów do pracy oraz tzw. podwójnego gospodarstwa domowego, czyli kosztów związanych z utrzymywaniem mieszkania zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Jeżeli pracodawca wypłaca pracownikom dodatkowe diety, np. związane z oddelegowaniem, warto posiadać dokumenty potwierdzające ten fakt, co pozwoli na ich korzystniejsze rozliczenie przed urzędem.

6. Zaświadczenie ZUS: wielu pracowników delegowanych pozostaje ubezpieczonych w Polsce, dlatego też do rozliczenia podatku będą potrzebować zaświadczenia od pracodawcy o składkach na ubezpieczenie społeczne ZUS odprowadzanych w Polsce.

Warto pamiętać, że rozliczenie przed niemieckim urzędem skarbowym jest korzystne nie tylko ze względu na możliwość otrzymania zwrotu podatku, ale również dlatego, że pozwala to na uregulowanie swojej sytuacji w urzędzie. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest w firmie polskiej czy niemieckiej – jeśli podatek odprowadzany był w Niemczech, możliwe jest również rozliczenie podatku pracowników delegowanych.

Zapisz się do Newslettera!