2022-06-20 12:08:28
Rozliczenie podatku w Niemczech – aktualizacja

Zatrudnienie w Niemczech wiąże się z obowiązkiem odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do niemieckiego urzędu skarbowego. Dotyczy to często również pracowników delegowanych, ze względu na fakt, że opłacanie podatku od wynagrodzenia jest bardziej opłacalne w Niemczech niż w Polsce. Dzięki temu również polscy pracownicy mają możliwość rozliczenia przed niemieckim urzędem skarbowym i cieszenia się dodatkowym wynagrodzeniem ze zwrotu podatku.

Aby to Państwu ułatwić poniżej spisaliśmy zmiany, jakie w ostatnim czasie zostały wprowadzone w procedurze rozliczenia podatku w Niemczech.

Termin złożenia deklaracji: osoby posiadające obowiązek rozliczenia w Niemczech powinny złożyć deklarację podatkową w odpowiednim terminie. Dla podatników rozliczających się samodzielnie, termin ten został wydłużony do 1 sierpnia roku kolejnego po roku podatkowym, w którym nastąpiło zatrudnienie. Podobnie jak wcześniej, na dłuższy termin złożenia deklaracji mogą liczyć osoby rozliczające się za pośrednictwem niemieckiego doradcy podatkowego – Steuerberatera. Te osoby otrzymują dodatkowe osiem miesięcy na złożenie deklaracji – do 28 lutego kolejnego roku.

Jeśli zatem dochody były osiągane w roku 2021, deklarację podatkową należy złożyć samodzielnie do 1 sierpnia 2022 lub przez specjalistę do 28 lutego 2023.

Próg dochodów zagranicznych do ustalenia nieograniczonego obowiązku podatkowego: dobrą wiadomością dla pracowników jest zakwalifikowanie Polski do grupy krajów, których mieszkańcy mogą osiągać wyższe dochody światowe, nadal posiadając nieograniczony obowiązek podatkowy. Do 2020 roku Polska znajdowała się w 3. grupie, co oznaczało, że pracownicy mogli zarobić maksymalnie 4 704 euro poza terenem Niemiec, aby móc liczyć na korzystne rozliczenie. Dzięki zakwalifikowaniu do grupy 2. dla deklaracji składanych za rok 2021 próg ten będzie znacznie wyższy i wyniesie 7 308 euro dla zeznań indywidualnych i 14 616 euro dla rozliczenia wspólnego.

Kwota wolna od podatku: co roku aktualizowana jest również wysokość dochodów zwolnionych z podatku. W 2021 pracownicy, którzy zarobili mniej niż 9 744 euro mogli otrzymać wynagrodzenie bez odprowadzonego podatku. Wielu pracodawców decyduje się jednak na opłacanie zaliczek, nawet jeśli dochody pracowników są niskie – jeśli zatem dochody osiągane w Niemczech nie przekroczyły kwoty wolnej, warto złożyć deklarację w urzędzie aby cieszyć się zwrotem całości zapłaconego podatku.

Jeśli opłacają Państwo zaliczki na podatek pracowników w Niemczech, warto wesprzeć ich również w rocznym rozliczeniu podatku. Aby to zrobić zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 434 327 oraz poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się do Newslettera!