2019-09-26 15:51:13
Soka-bau dla firm

Soka-bau to nic innego jak kasa urlopowa z branży budowlanej. Nasi sąsiedzi dbają o pracowników budowlanych, ze względu na dużą sezonowość swojej pracy oraz często brak możliwość wykorzystania urlopu. Do kasy urlopowej powinna zostać zgłoszona osoba zatrudniona w Niemczech oraz pracownik delegowany w ramach branży budowlanej.

Pracownicy budowlani również z czynników niezależnych od nich np. czynniki atmosferyczne są zobowiązani do wykorzystania urlopu w czasie tzw. „przestoju w pracy”.

Kasa urlopowa oprócz tego, że dba o Państwa pracowników, dodatkowo niesie obowiązek opłacania stawki procentowej od wynagrodzenia brutto pracownika co miesiąc przez pracodawcę. Co ważne, opłaty te są kosztem pracodawcy decydującego się na delegowanie pracownika do Niemiec.

W zależności od roku podatkowego stopy procentowe różnią się:

W roku 2016 oraz 2017: 13,68%

W roku 2018: 14,25%

W roku 2019: 15,40%

Przykład: Decydują się Państwo na zatrudnienie w Niemczech pracownika na okres 3 tygodni, pracownik za okres pracy otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 2100 euro. Należną kwotę netto należy wypłacić pracownikowi. Państwo od wynagrodzenia 2100 euro brutto wyliczają 15,40% i właściwą kwotę przelewają do kasy urlopowej za każdego pracownika.

Każdy pracodawca zaliczki do Soka-bau powinien zapłacić do 20-ego każdego kolejnego miesiąca, w którym następuje wypłata. W przypadku opóźnienia w płatności należy doliczyć za każdy dzień zwłoki 0,01% i najlepiej przelać środki w osobnym przelewie, aby urząd nie miał problemów w identyfikacji, za co została dokonana opłata.

Warto pamiętać, że to polski przedsiębiorca powinien zarejestrować się do Soka-bau aby otrzymać dostępy do specjalnie utworzonego konta i móc zgłaszać swoich pracowników. Zgłoszeń należy dokonać przed rozpoczęciem pracy w Niemczech.

Dodatkowym atutem jest również możliwość zwrotu kosztów za wykorzystany urlop pracownika z Soka-bau oraz uzyskanie 10% części ze wszystkich opłacanych składek.

Zachęcamy również do artykułu odnośnie Soka-bau, który będzie przydatny aby rozwiać wątpliwości  pracowników. Artykuł znajdziecie Państwo tutaj.

Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w powyższym temacie –  zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy lub na numer telefonu 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!