2020-06-25 12:16:11
Ubezpieczenia społeczno – zdrowotne w Niemczech

Pracownicy zatrudnieni w Niemczech często podlegają pod tamtejszy system ubezpieczeń. Dzieje się tak nie tylko w przypadku osób zatrudnionych bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy – również polskie firmy mogą zdecydować o opłacaniu składek pracowników delegowanych do Niemiec do tamtejszych instytucji.

• Krankenversicherung – ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe jest w Niemczech dla każdej osoby przebywającej w kraju dłużej niż 3 miesiące. Ubezpieczenie zdrowotne dzieli się na gesetzliche Krankenversicherung (GKV) czyli podstawowe oraz Private Krankenversicherung (PKV) – prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Podobnie jak w Polsce, GKV należy się osobom zatrudnionym w Niemczech, prowadzącym działalność, zarejestrowanym jako bezrobotni czy studentom. Dodatkowo ubezpieczeniem objęta zostaje najbliższa rodzina ubezpieczonego – np. małżonka oraz dzieci. Wysokość składki na ubezpieczenie zależna jest od dochodu i wynosi około 15,5% wypłaty.

Również pracownicy delegowani do Niemiec, którzy decydują się na prywatne ubezpieczenie zazwyczaj cieszą się wyższym standardem usług oraz krótszym czasem oczekiwania na wizytę. Składki na prywatne ubezpieczenie zależne są od wieku, stanu zdrowia oraz przebytych chorób, czy też zakresu ubezpieczenia.

• Pflegeversicherung – ubezpieczenie pielęgnacyjne opłacane jest na poczet zabezpieczenia na wypadek, gdyby osoba ubezpieczona wymagała opieki. Dzięki opłacanym składkom osoby nie mogące samodzielnie funkcjonować ze względu na stan zdrowia mogą otrzymywać przez 6 miesięcy Pflegegeld – zasiłek opiekuńczy. Wysokość składki wynosi 3,05% dla osób posiadających dzieci i 3,30% dla bezdzietnych.

• Unfallversicherung– ubezpieczenie wypadkowe z którego pokryte zostaną koszty leczenia po wypadku przy pracy czy też chorobie zawodowej. Składki na to ubezpieczenie pokrywane są w całości przez pracodawcę.

• Arbeitslosenversicherung– ubezpieczenie od bezrobocia, dzięki któremu osoby zwolnione z pracy mogą otrzymać zasiłek Arbeitslosengeld oraz liczyć na pomoc w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Składka odprowadzana na ubezpieczenie od bezrobocia wynosi 2,40%.

• Rentenversicherung– niemieckie ubezpieczenie emerytalno-rentowe ze składką na poziomie 18,60%. Dzięki tym składkom można otrzymać rentę w przypadku utraty zdolności do pracy lub rentę rodzinną dla dzieci po śmierci płatnika. Standardowo jest wypłacane po przejściu na emeryturę, której wysokość zależeć będzie od stażu pracy i wysokości zarobków. Składka RV to 18,60% opłacane w połowie przez pracownika, w połowie przez pracodawcę.

Składki na ubezpieczenie należy uwzględniać w comiesięcznym rozliczeniu pracownika delegowanego.

Oprócz obowiązkowych ubezpieczeń pracowników zatrudnionych w Niemczech zaprezentowanych powyżej, przedsiębiorcy mogą zdecydować się również na odprowadzanie dodatkowych składek, takich jak Insolvenzgeldumlage – ubezpieczenie od upadłości.

Jeśli szukają Państwo informacji, czy Państwa pracownicy delegowani do Niemiec objęci są obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie w Niemczech, zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 434 327 oraz poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się do Newslettera!