2022-05-18 10:09:18
Ubezpieczenie firmy w Niemczech

Prowadzenie działalności zarówno w Polsce jak i za granicą zawsze wiązać się będzie z pewnym ryzykiem. Dlatego zakładając firmę w Niemczech warto zabezpieczyć się odpowiednim ubezpieczeniem – zarówno od ryzyka osobistego jak i ryzyka wynikającego z prowadzenia działalności.

Ubezpieczenia osobiste mają pomóc w utrzymaniu dotychczasowego poziomu życia, w razie nagłej utraty zdrowia czy pracy. Dla osób samozatrudnionych i prowadzących działalność, obowiązkowe będzie opłacanie dla siebie ubezpieczenia:

• Krankenversicherung – zdrowotnego;

• Pflegeversicherung – pielęgnacyjnego;

• Rentenversicherung – ubezpieczenie emerytalne obowiązkowe będzie jedynie dla wybranych zawodów, przede wszystkim dla rzemieślników (czyli przedsiębiorców wpisanych do rejestru Handwerksrolle), lekarzy, czy architektów.

Przedsiębiorcy mogą wybrać, czy zdecydują się na opłacanie składek w prywatnej, czy w publicznej kasie, dlatego warto porównać różne oferty przed wyborem ostatecznej ubezpieczalni – tym bardziej, że powrót do państwowej kasy chorych może być później mocno utrudniony lub niemożliwy.

Dodatkowo osoby prowadzące działalność mogą zdecydować się dobrowolnie na wykupienie:

• Arbeitslosenversicherung – na wypadek bezrobocia;

• Unfallversicherung – od następstw nieszczęśliwych wypadków;

• Erwerbsunfähigkeitsversicherung – w przypadku niezdolności do pracy.

Oprócz powyższych, osoby zakładające firmę w Niemczech powinny odpowiednio wybrać ubezpieczenie dla przedsiębiorstwa. Do podjęcia decyzji niezbędna będzie analiza modelu biznesowego Państwa firmy i odpowiednie oszacowanie potencjalnego ryzyka związanego z jej prowadzeniem. Do najpopularniejszych zabezpieczeń należeć będą:

• Betriebshaftpflichtversicherung – standardowe ubezpieczenie OC, pozwalające na pokrycie kosztów naprawy w razie nieumyślnego wyrządzenia osobom trzecim szkód majątkowych, rzeczowych i osobowych przez przedsiębiorstwo. Ubezpieczenie może być szczególnie przydatne dla firm budowlanych – zdarza się, że potencjalny kontrahent poprosi o jego potwierdzenie zanim zdecyduje się na podpisanie umowy z wykonawcą.

• Betriebsunterbrechungsversicherung – zabezpieczy firmę na wypadek przestojów w produkcji i pozwoli na pokrycie kosztów prowadzenia działalności takich jak wynagrodzenia dla pracowników czy czynsz za wynajem biur.

• Maschinenversicherung – ubezpieczenie szczególnie istotne dla firm produkcyjnych zabezpieczające na wypadek uszkodzenia czy awarii maszyn i instalacji.

• Geschäftsinhaltversicherung – zabezpieczenie majątku firmy na wypadek pożaru czy powodzi.

• Vermögensschadenhaftpflichtversicherung – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu strat finansowych, przydatne dla osób prowadzących działalność, w której błąd zawodowy skutkować będzie szkodą majątkową klienta. Przeznaczone jest głównie dla zawodów obarczonych wysoką odpowiedzialnością – prawników, architektów czy lekarzy.

• Cyberversicherung – zabezpieczające na wypadek cyberataku, niezbędne przede wszystkim dla firm gromadzących duże ilości danych wrażliwych – np. sklepów internetowych czy gabinetów lekarskich.

Niezależnie od tego, jakie dodatkowe ubezpieczenia wykupią Państwo podczas zakładania firmy w Niemczech, warto dokładnie przeanalizować ofertę ubezpieczalni, wysokość składek czy kwotę ubezpieczenia, aby mieć pewność, że nie wygenerują Państwo dodatkowych zbędnych kosztów.

Jeśli szukają Państwo pomocy w rejestracji firmy w Niemczech, zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 434 327 oraz poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się do Newslettera!