2022-12-06 09:12:05
Układ zbiorowy BAP

Jeśli delegują Państwo pracowników do Niemiec, z pewnością niejednokrotnie słyszeli Państwo o Tarifverträge, czyli układach zbiorowych – przepisach regulujących zasady i warunki zatrudnienia pracownika w Niemczech.

Dobranie i stosowanie przepisów układu zbiorowego odpowiedniego dla danej branży jest jednym z warunków legalnego delegowania pracowników do Niemiec. Zdarza się również, że pracodawca stanie przed wyborem, który z układów zastosować. Ma to miejsce w przypadku np. polskich agencji, które posługiwać mogą się jednym z dwóch najważniejszych układów dla pracy tymczasowej: IGZ lub BAP.

BAP, czyli federalny związek pracodawców agencji pośrednictwa pracy (Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister) wynegocjował ze związkami zawodowymi stworzenie układu zbiorowego korzystnego zarówno dla pracowników jak i pracodawców.

Co dokładnie znajduje się w BAP Tarifverträge?

Regulamin pracy ma za zadanie bronić prawa do otrzymania sprawiedliwego wynagrodzenia, dodatków za pracę w święta czy nadgodziny oraz przestrzegania norm czasu pracy. Dzieli się on na sekcje, które szczegółowo opisują m.in.:

• Zakres obowiązywania układu;

• Wymiar czasu pracy;

• Zasady rozliczania pracy w nocy, niedzielę, święta i nadgodziny;

• Kwestie związane z wypowiedzeniem umowy;

• Urlopy;

• Przepisy dotyczące ubezpieczeń;

• Zasady doliczania premii.

Aby możliwe było zastosowanie tego układu zbiorowego należy wybrać jedną z dwóch opcji:

1. Dołączyć do zrzeszenia pracodawców, co nałoży konieczność stosowania w przedsiębiorstwie układu BAP. Wiązać się to będzie jednak nie tylko z potrzebą zaznajomienia się z treścią układu, ale również z obowiązkiem opłacania składek członkowskich zrzeszenia.

2. Dobrowolne zastosowanie postanowień układu, bez dołączania do związku pracodawców – w takiej sytuacji należy zawrzeć w aneksie do umowy pracownika na czas oddelegowania, informację o tym, że warunki zatrudnienia w Niemczech dobierane będą na podstawie układu BAP.

Jeśli szukają Państwo wsparcia w kwestii prowadzenia agencji pracy tymczasowej w Niemczech i rozliczenia pracowników delegowanych, zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 434 327 oraz poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisz się do Newslettera!