2019-08-02 09:09:16
Układ zbiorowy czym jest i jak go zweryfikować?

Układów zbiorowych w Niemczech Tarifvertrag jest ponad 300 tysięcy.
Ze względu na to, że w Niemczech kodeks pracy jest dość elastyczny, prawo umożliwia tworzenie lub korzystanie z  układów już istniejących.
W jakim celu układy zostają utworzone?

 

Przede wszystkim jest to ściśle połączone ze związkami zawodowymi oraz dbałością o dobro zarówno pracowników jak i pracodawców.
Związki zawodowe mają tym samym bardzo duży wpływ na kształtowanie warunków pracy.
Dzięki nim, pracodawca nie będzie mógł zapłacić mniej niż to co wpisane w układzie zbiorowym Kontrahenta(zakłada się, że jest to stawka wyższa lub równa minimalnej stawce w konkretnej branży w danym Landzie) – przysługujące wynagrodzenie zatem musi być sprawiedliwe.
Dlaczego? Ponieważ Układ Zbiorowy nakazuje wynagrodzenie pracownika tymi samymi stawkami zarówno jeśli chodzi o Niemca jak, Polaka czy też Ukraińca.
Zatem jeśli w układzie zbiorowym będzie wpisana kwota za godzinę pracy równa 15 euro brutto, to polski przedsiębiorca oddelegowując pracownika do Niemiec na to samo stanowisko jest zobowiązany płacić za godzinę pracy tak jak jest to wynegocjowane przez związki zawodowe.
Przykładowo, polskie przedsiębiorstwo wykonujące zlecenie dla niemieckiego Kontrahenta świadczy usługi budowlane. Kontrahent zaproponował stawkę godzinową za usługę 20 euro, ale poinformował, że mają układ zbiorowy i zatrudniają osoby na podobne stanowiska.

W związku z tym polski pracodawca powinien poprosić o wgląd do układu aby zweryfikować stawki za godzinę pracy konkretnego pracownika.
Podpisując nową umowę z zatrudnioną osobą, pracodawca ma obowiązek zapewnić te same stawki  co są w nim wpisane.
Jeśli firma z Polski nie spełni tego wymogu, grożą kary nawet do 400 tysięcy euro.
Warto ryzykować?

Absolutnie nie, coraz częściej firmy świadczące prace w Niemczech są kontrolowane dlatego bądźcie Państwo w tym temacie czujnym.
Należy sprawdzić wszystkie aspekty dotyczące legalnego zatrudnienia i skonsultować ze specjalistą Państwa wątpliwości.

Zapisz się do Newslettera!