2021-09-22 08:32:45
Ułatwienie procesu legalizacji pobytu w Polsce a delegowanie pracowników

Polski rząd pracuje nad ustawą mającą ułatwić legalizację pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Czy będzie to miało również wpływ na proces delegowania pracowników do Niemiec z tzw. Państw Trzecich do Niemiec?

Podstawowe założenia ustawy mają usprawnić proces udzielania dwóch najczęściej wydawanych w Polsce pozwoleń: na pobyt czasowy i pracę. Uproszczenia miałyby objąć między innymi:

1. Odejście od obowiązku posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania i posiadania źródła dochodu – ma to być zastąpione wymogiem otrzymywania wynagrodzenia, którego wysokość jest równa co najmniej polskiej najniższej krajowej, przestanie jednak mieć znaczenie wymiar czasu pracy czy rodzaj umowy zawieranej przez cudzoziemca. Odejście od weryfikacji przyszłego miejsca zamieszkania czy formy zatrudnienia ma pozwolić na ograniczenie formalności, co powinno przełożyć się na szybszą weryfikację wpływających do urzędów wniosków;

2. Przyspieszenie uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę dla osób zatrudnianych w sektorach uznanych za szczególnie ważne dla polskiej gospodarki;

3. Ułatwienie zmiany zezwolenia na pobyt i pracę, dla osób podejmujących zatrudnienie u nowego pracodawcy, lub całkowite zwolnienie z obowiązku zmiany posiadanych pozwoleń;

4. Przyspieszenie procedury wydania zezwolenia na pobyt czy pracę sezonową, oraz ułatwienie wymiany informacji między służbami obronnymi a wojewodami, poprzez ich pełną elektronizację.

Sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli wykazało, że czas oczekiwania na wydanie pozwoleń na pobyt i pracę w Polsce zwiększył się do średnio 206 dni – głównym powodem był wzrost liczby składanych wniosków (w samym roku 2020 wydano 406 tys. pozwoleń na pracę) przy jednoczesnym braku usprawnień w ich weryfikacji. Aby temu zaradzić, planowane jest również wprowadzenie 60-dniowego terminu na wydanie pozwolenia (okres ten liczony byłby od dnia złożenia przez cudzoziemca kompletu wymaganych dokumentów.)

Przyspieszenie procedur legalizujących pobyt w Polsce z pewnością stanowi dobrą wiadomość dla przedsiębiorców decydujących się na delegowanie do Niemiec pracowników pochodzących spoza Unii Europejskiej – głównie osób z Ukrainy. Legalne delegowanie do Niemiec wymaga bowiem dla takich osób pozyskania wizy Vander Elst, a do jej wydania niezbędne są dokumenty potwierdzające legalność zatrudnienia w Polsce takie jak: pozwolenie na pracę, zaświadczenie o zameldowaniu (od co najmniej 4 tygodni) czy dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (A1 oraz EKUZ.)

Skrócenie procedury wydawania pozwoleń na pracę oraz pobyt w Polsce pozwoliłoby na szybsze i łatwiejsze skompletowanie wniosków o wizę Vander Elst dla nowych pracowników. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie delegowania pracowników do Niemiec zapraszamy do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy lub pod numerem: 509 434 327.

Zapisz się do Newslettera!